fredag 29 maj 2015

Gör mer av det vi vet fungerar i skolan

I dagens NA skriver Helena Sträng på ledarsidan om att den svenska skolan, och då speciellt Örebro, har bekymmer. Jag håller med.

I Örebro och Örebro län har vi behov av krafttag för att höja skolans resultat. Det duger inte att hamna så lågt som vi gör i SKL's mätning!

Det händer mycket bra i skolan i Örebro. Vi har ett kvalitetstänk och det pågår varje dag fantastiska möten mellan elever och pedagoger ute på våra skolor.

Men resultaten lyfter inte. Det är ingen projektion att tala om för någon elevgrupp och detta oroar mig.

Vi måste mäta på individnivå, se var insatser måste sättas in och se till att göra mer av det vi vet fungerar i skolan. Allt vi gör ska göras för att det höjer måluppfyllelsen. Det som inte har detta syftet kan sollas bort. Fokus på kunskap är ett måste!

För detta arbete har rektorerna det största ansvaret. Vi politiker måste se till att ge rektorerna rätt förutsättningar. För mig handlar det om resurser, förtroende och tydlig målstyrning. Det är syn att Örebros politiska majoritet inte har insett detta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar