torsdag 8 november 2018

Det går åt fel håll!

Grattis Askersund till länets bästa skolplacering i Lärarförbundets rankning! Askersund gör en imponerande klättring från plats 147 till plats 37 på ett år som, vad jag förstår, beror en hög lärartäthet och resurstilldelning.

Dessvärre ser vi inte samma resultat i Örebro. Här går utvecklingen åt andra hållet och vi landar på plats 101 mot plats 82 för ett år sedan. Tyvärr måste jag påminna om att detta är vad jag har sagt under en lång tid. Örebro måste tillbaka till sitt välfärdsuppdrag och för skolans del innebär det fokus på kunskap och att ge lärare förutsättningar att göra skillnad för sina elever varje dag.

Rankningen mäter 13 parametrar och syftet är att mäta hur väl kommunen satsar på skolan. Det som drar ner Örebro placering är lärartätheten, andelen friska lärare, lärarlönerna, hur kommunen är som avtalspart, andelen barn i förskolan, andelen godkända elever i 9:an och andelen som är behöriga till högskolestudier.

Det som är glädjande är att Örebro förbättrar sin placering vad gäller meritvärden i 9:an och hur många som klarar gymnasiet på tre år. Dessutom klättrar vi när det gäller resurser till undervisningen.


Det som särskilt nämns i utvärderingen av Örebro är just lärartätheten och sjukfrånvaron samt att vi fortsatt har en låg placering, plats 93, på andelen utbildade lärare. Vi måste, trots lärarbristen, kunna bättre än så!

I förrgår höll Förskoleupproret en manifestation som uppmärksammade just arbetsmiljön i Örebro. Jag tror det är viktigt att vi ger fler förskollärare och lärare framtidstro. Vi måste bevisa att vi vill satsa på skolan och göra konkreta förbättringar av arbetsmiljön. Det handlar om ledarskap och om att se till att skolan gör rätt saker.

Vi politiker ska ge skolan tillräckligt med resurser, rensa i skolans uppdrag, ställa höga krav på att kunskapsuppdraget ska uppnås och sedan lita på att professionen är de som vet bäst hur detta ska göras!tisdag 23 oktober 2018

Blir löftet verklighet?

De tre partierna, S/KD/C, har formerat sin politik inför den nya mandatperioden. Det är tredje mandatperioden denna konstellation ska styra Örebro och nu är det alltså dags att prioritera skolan. Det är ett glädjande besked men jag litar inte på det förrän jag ser det!

Skolorna i Örebro behöver mer resurser, ett fokus på att förbättra undervisningen och en tydlig styrning mot kunskapsuppdraget. Detta hoppas jag att kommunledningen kommer att presentera i sin budget i december.

De senaste åren präglas dock av sjunkande skolresultat och pressade skolledare som förtvivlat försöker få vardagen ute på sina skolor att gå ihop. Stora resurser läggs på centrala projekt och på att bygga central organisation. Detta istället för att fördela ut resurser till varje klassrum. Dessutom ska skolan följa upp mängder av målsättningar om allt från plast-fri skola till personaltäthet…

 
Jag litar på professionen och jag är övertygad om att varje skola vet exakt vad som behövs för att de ska lyckas med de uppdrag de har enligt skollag och läroplan. Jag tror att varje skola, om de fick förutsättningar, skulle klara sitt kunskapsuppdrag. Om de slapp spara och om de slapp äska om centrala resurser som de skulle ha bättre nytta av ute på skolan.

Jag anser att det är dags att sluta spara på skolan i Örebro, ge varje rektor i uppdrag att fokusera på sitt kunskapsuppdrag och så ge varje skola resurser att klara det uppdraget.

Men som sagt, det ska bli intressant att se om S/KD/C gör verklighet av sitt löfte i sin kommande budget.

 

söndag 21 oktober 2018

Kunskapsuppdraget

Att skolan ska klara varje elev är för mig ett självklart mål. Bortförklaringarna till att detta inte är ett faktum är många och visst det finns relevanta förklaringar till att dagens skola inte klarar 100% av eleverna. Men jag anser att det ändå borde se betydligt bättre ut än det gör idag. 

Vilken fråga är viktigare än att ge varje barn en biljett till framtiden? Vad är det som gör att målsättningen är lägre än att varje elev ska klara minst godkända betyg? Hur kan politiker anse att det går bra när skolan misslyckas med så många som var fjärde elev?

Visst vi ska prata väl om skolan och vad som händer där men vi måste också se verkligheten och komma till rätta med det som uppenbart är problem. Att elever lämnas efter är för mig ett gigantiskt problem. 

För mig handlar det, som jag så många gånger sagt, om resurser och styrning på lokal nivå. Det handlar också om att läroplanen behöver bli tydligare och komma tillbaka till kunskapsuppdraget. Om detta skriver Per Kronvall mfl i SvD. Jag hoppas innerligt att en ny regering snart är på plats och tar tag i detta!

Vidare måste vi lyssna på varje skola och ge dem förutsättningar. Det är orimligt att skolor som Gumaelius ensamt förutsätts hantera elever med stora behov. Här måste politiken ge förutsättningar för fler att ta ansvar och låta skolan fokusera på sitt kunskapsuppdrag. 


onsdag 19 september 2018

När får Örebro rätt utmärkelse?

Idag meddelas att Örebro kommun vunnit ännu ett pris. Denna gång för att vi är en hållbar skolmatskommun. Det är riktigt bra och ett stort grattis är på sin plats. Vi vet alla hur viktig skolmaten är och att den dessutom anses bra för klimatet ska alla som jobbar i våra skolkök ha en eloge för.

Som skolpolitiker i opposition kan jag dock inte låta bli att lite kritisk undra när priserna som gör skillnad på riktigt kommer. När får vi pris som bästa skolkommun? Eller när kan vi stolt visa upp att alla våra elever är behöriga till gymnasiet? När kan föreningen Friends komma till Örebro och uppmärksamma att varje elev känner sig trygg i skolan varje dag?

Nej dessa priser kommer vi inte få så länge fokus ligger på så mycket annat än att nå kunskapsresultaten i Örebros skolor. Vi kommer aldrig få trygghets-priset så länge vi har en kommunledning som anser att målet ska vara något annat än att varje elev ska känna sig trygg varje dag.

Tyvärr har vi en lång väg att vandra när det gäller kunskapsresultaten i Örebros kommunala skolor och dessutom går utvecklingen bakåt istället för framåt. Förra läsåret avlutades med att så många som 294 elever, 25%, inte kom in på gymnasiet och att 269 elever, 24%, i sexan inte klarade minst godkända betyg i de så kallade basämnena, svenska, engelska och matte.

Med dessa kunskapsresultat bör alla resurser gå till att lösa problemen i Örebros skolor!

onsdag 5 september 2018

Fokus på välfärden

Jag är moderat för att jag tror på människors förmåga att fatta beslut över sina egna liv. För mig är det viktigt att det vi betalar in i skatt förvaltas klokt och används till rätt saker.
Jag vill att mer av örebroarna skattepengar används till vården, skolan och omsorgen för det är jag övertygad om att örebroarna förväntar sig ska fungera. Idag görs mycket som är onödigt eller kan vänta och det tar resurser från det som är viktigt att vi har pengar till.
Exempelvis ska Kulturkvarteret (en investering som just nu är uppe i 700 miljoner) inte byggas, vindkraftverken (som kommunen äger och driver med förlust) säljas och ombyggnation av gator (visst blir det fint men dyrt och svårare att ta sig fram) stoppas.
Jag är övertygad om att föräldrar förväntar sig att barnen kommer hem från varje skoldag lite klokare. Jag tror att vi alla vill att våra gamla föräldrar, om de behöver, ska få omsorg av hög kvalite och även ha inflytande över vem som kommer hem och levererar den omsorgen. Vi förväntar oss alla att vården ska finnas där när vi behöver den.
I dagens Örebro har endast var fjärde elev kunskaper nog för att komma in på gymnasiet och allt för många äldre är otrygga med omsorgen. Vårdköerna är allt för långa och tillgängligheten till våra vårdcentraler för låg. Detta är ett misslyckande som måste få ett slut.
Örebroarna måste kunna lita på kommunen!
En röst på moderaterna på söndag är en röst för valfriheten att välja skola, omsorg och vård. Vi vill ge varje skola förutsättningar att klara varje elev. Vi vill ha en omsorg med kvalité och inflytande för människor som är beroende av att få hjälp. Vi vill ha en vård som präglas av snabbhet, hög kvalité och där man får träffa samma läkare vid alla besök.
För att klara detta måste fler örebroare ha ett jobb att gå till och en kommunledning som har mod att prioritera det som är viktigt!

söndag 2 september 2018

Ett tryggt Örebro

Örebro ska vara en trygg stad. Jag tror de flesta politiker och örebroare håller med om det. Lösningarna och hur vi agerar för att komma dit är vi dock inte eniga om.

Jag tror det är viktigt att agera på flera olika plan. Först måste lagstiftningen vara på plats. Det känns skönt att mitt parti lagt förslag om skärpning av straff mot gängkriminalitet, att vara aktiv i odemokratiska organisationer, skärpning av skydd mot våldtäktsoffer och att mer måste göras mot de som angriper blåljus-personal. Detta kräver fler poliser och ett rättsväsende som har resurser vilket vi också har ny politik för.

Sedan måste mer göras lokalt. Vi föreslår att socialtjänsten i Örebro ska få mer resurser för att hantera unga som testar och använder droger. Vi anser att en organisation och resurser ska finnas för att snabbt kunna ingripa.
För om knarket, och därmed grogrunden för de kriminella gängens försörjning, försvinner blir Örebro tryggare.

Tryggheten ska också genomsyra skolans arbete. För ska vi nå målet att alla elever ska klara skolan så får ingen elev sitta och oroar sig för att bli retad, trakasserad, misshandlad och kränkt på nästa rast. Idag måste vi också bland dessa kränkningar lägga till allt som kan hända på nätet.

Jag är inte nöjd förrän varje elev känner sig trygg i skolan varje dag. Detta innebär att varje vuxen i skolan måste jobba med värdegrundsarbete hela tiden.

Skolans värdegrundsarbete är viktig för hela samhället. För tillåter vi att elever trakasserar andra elever så lär vi dem att det är OK även ute i samhället. Detta är ett svek mot barn och unga människor och främst ör det en tragedi för de som drabbas av trakasserierna.

måndag 20 augusti 2018

Skolstart

Den här veckan öppnar skolorna sina portar igen efter ett långt sommarlov. I Örebro startar även nya skolor (Änglanda, Tybblelund och Nikolai) och det måste kännas extra pirrigt för både elever och lärare när allt är nytt och möjligheterna är många att tillsammans skapa något riktigt bra.

I Örebro är vi politiskt eniga i att skolor behöver byggas och att renovering av de gamla skolorna måste göras. Pengar avsätts för att vi ska få lokaler värdiga våra barn. Det är viktigt att lokalerna är bra och ändamålsenliga. Att verka i trånga, ofräscha och dåligt ventilerade klassrum är inte förenligt med en modern skola. Jag tror också att bra lokaler lockar till sig både personal och elever.

Men lokaler är ändå bara lokaler. Det är innehåller som räknas. Att lärarna är skickliga, att ledarskapet från rektor fokuserar på kunskapsuppdraget och att värdegrundsarbetet pågår hela tiden.

Varje elev ska känna sig trygg i skolan. Varje elev ska förstå varför hen är där och vad målet med skolarbetet är. Eleverna ska veta varför svenska, matte och samhällskunskap är viktigt, hur de olika ämnena hänger ihop och förbereder dem för livet i vårt samhället.

Vi Moderater ser med oro på hur Örebros skolor kämpar för att klara sitt uppdrag. Vi ser hur elever hamnar efter och hur rektorer förtvivlat efterfrågar resurser till de elever som har behov av särskilt stöd. Vi ser också att elever som behöver extra utmaningar för att inte tappa sugen i skolarbetet lämnas till sitt öde. Vi ser lärare som sliter och kämpar för att hinna med allt de ska göra då uppgifterna är så många fler än att undervisa. Vi ser föräldrar som ifrågasätter varför deras barn inte får det de har rätt till men även de som inte alls är närvarande i sina barns skolarbete.

Trenden med sjunkande kunskapsresultat i Örebros skolor måste brytas. Varje elev är värd att varje dag mötas av skickliga lärare som ser den enskilda elevens behov. Skolans kunskapsuppdrag måste sättas i första rummet och resurser för detta måste finnas.

Under de senaste åren har Socialdemokraterna i Örebro sparat på skolan. Vi Moderater har varje år sagt nej till dessa besparingar.

Vi säger istället att det är dags att satsa på Örebros elever!