tisdag 16 januari 2018

Valrörelse

Valåret 2018 har börjat och för egen del filar jag på förslag till den skolpolitik som vi Örebromoderater ska gå till val på. För mig är en skola som klarar sitt uppdrag den frågan som står mig närmast men självklart finns det många andra frågor som också är viktiga.

Att fler av de som står långt ifrån arbetsmarknaden (exempelvis utlandsfödda och människor med en funktionsnedsättning) kommer i arbete står högt på dagordningen. Likaså att få ordning på kommunens verksamhet så att Örebroarna kan lita på att de skattepengar som de betalar in används på bästa sätt. Dessutom värnar jag valfriheten inom skola och omsorgen då jag har ett stort förtroende för att människor i Örebro vet vad som passar dem bäst.

Många är de organisationer som agerar i valrörelsen och visst, så ska det vara. Partierna har sina ”samarbetspartners” vilka i de flesta fall är öppna med sina sympatier och driver sina frågor vilket gynnar endera sidan i svensk politik.

Vad som dock vänder sig i min mage är LO. Jag vet deras historia och jag anser att de värnat sina grupper på många goda sätt genom åren. Men att så tydligt, som Guovelin och Andersson gör i dagens NA, gå ut med att fackliga företrädare ska agera valarbetare för Socialdemokraterna är magstarkt. (Jag som trodde att tvångsanslutningen var avskaffad!)

Är det verkligen OK för medlemmarna att deras avgifter går till att bedriva partipolitik istället för att värna medlemmarnas arbetsvillkor? 

För egen den skulle jag direkt gå ur facket om mitt fackförbund (Civilekonomerna) tog så tydlig ställning för ett parti.

Nej, låt de politiska partierna bedriva valrörelse!


 

onsdag 10 januari 2018

Ledarskap

Jag har alltid haft inställningen att ledarskapet i en organisation kan försätta berg. Har man en bra chef så upplevs jobbet enklare, man sporras till att prestera och det innebär ofta att uppsatta mål nås. Det gäller att välja rätt chef brukar jag säga vilket inte alltid så lätt och det händer ju att man i ett befintligt jobb blir tilldelad en chef. Då handlar det om att ledarskapet längre upp i organisationen presterar och förstår sin roll i tillsättande av chefer.

Allt detta gäller i privata näringslivet likväl som i offentligt finansierad verksamhet. Skillnaden är dock att i offentlig verksamhet är det skattebetalarnas pengar som riskeras när ledarskapet brister. (Ett aktuellt exempel på det har vi i Örebro när Lars Jonsson köps ut med två årslöner.) Skillnaden är också att brister i offentlig verksamhet påverkar kvalitén på vård, skola och omsorg. Detta är allvarligt. Vi ska kunna lita på att våra skattepengar förvaltas väl!

I skolans värld har rektorn stor betydelse för hur väl eleverna presterar. Ett tydligt exempel på det är Hamid Zafars ledarskap på Sjumilaskolan i Biskopsgården i Göteborg. Höga förväntningar, tydlighet, ordning och reda har vänt en kaosskola till en normal skola. Allt går vilket jag ständigt hör när jag pratar med kloka skolledare.

Våra elever är vädra bra skolledare. Det handlar om bra ledarskap men också förutsättningar att verka och tydlighet från ledning och politik om vad skolan ska hålla på med. Kunskapsuppdraget ska stå i fokus och vara det som genomsyrar all skolverksamhet. I det måste ingå trygghet, studiero och en bra studiemiljö.

I dagarna diskuteras just de mjuka värdena i skolan och den rapport från Svenskt Näringsliv som jämför hur privata och offentliga skolor presterar. Rapporten påvisar att elever i privata skolor ger sina skolor bättre omdömen när det handlar om elevomsorg. Jag är övertygad om att ledarskapet på skolan har stor betydelse för detta resultat.

lördag 30 december 2017

En skola i kris?

Det är alltid lika intressant att läsa Inger Enkvists kolumn i SvD. Hon är skarp, kritisk och har ofta rätt om sakers tillstånd i svensk skola. Här om dagen kunde vi läsa om vikten av att se sambanden i vad som händer i skolan och att de få åtgärder som regeringen genomför leder fel. Enkvists analys är att allt blinkar rött just nu! 

Lärarutbildningen måste bli bättre så att den lockar till sig de bästa studenterna. Det går inte att som nu bara öka antalet platser och därmed locka till sig studenter som tyvärr har för låga ingångskunskaper.


Vi måste även se till att de lärare som vi har får vara lärare, undervisa och slippa uppgifter som andra kan göra. Lärare måste också kontinuerligt få kompetensutveckling och coachning för att bli skickliga i sitt yrke. För det är just skickliga lärare som våra elever ska möta.

I skolan ska elever mötas av höga förväntningar, kunskaper ska mätas och brister åtgärdas tidigt. Därför är det märkligt att regeringen nu anser att antalet nationella prov ska minska och då de tidiga proven på gymnasiet allt för att minska elevernas stress. Om detta skriver Lifvendahl i SvD. Jag tror att vetskapen om att för sent få reda på hur ens kunskaper ligger till stressa mer än något annat!

En sak denna regering gjort bra är att införa ’samverkan för bästa skola’. Där går Skolverket in i skolor som har stora problem att klara sitt uppdra, hjäper dem att rota fram vad grunden till problemen är föreslå sedan åtgärder. Mer sånt!

Till slut måste studiero garanteras i svensk skola. Det kräv en samsyn från alla att i skolan är det kunskapsinlärning som gäller vilket kräver struktur, ordning och reda under skoltid. Om elever och föräldrar möts av denna tydlighet så är jag övertygad om att det går. Skolan ska vara skola och inget annat!

onsdag 20 december 2017

En bra skola

På förra veckans debatt i Kommunfullmäktige fick jag frågan vad jag menar är en bra skola. Det var i debatten om mitt förslag om att vi Moderater vill införa aktivt skolval i Örebro som frågan ställdes. För mig är det enkla svaret att en skola som klarar av att ge alla elever minst godkända betyg är en bra skola.

Socialdemokraterna i Örebro håller inte med. De vill fortsatt kunna ha en lägre målsättning och även inkludera en massa andra målvärden för att betygsätta skolor.

Jag kan delvis hålla med. En skola kan jobba väldigt bra med en massa saker och ge elever utveckling och en fantastisk kunskapsresa och visst är det då rimligt att definiera den skolan som bra. 

Men vi måste vara tydliga med det uppdrag som skolan har - att se till att varje elev utvecklas så långt det bara går. För mig är det lägsta målet då att minst ett godkänt betyg uppnås. Jag har en klok skolledares ord som vägledning i det påståendet ”Gör vi rätt så klarar vi varje elev.” 

Det handlar alltså om att göra rätt. För att göra rätt behövs skolledare som ser till att skickliga lärare möter eleverna. Varje elev ska mötas av lärare som tror på dem och som har höga förväntningar på att eleven kan lyckas. 

Det handlar mycket om inställning, struktur och kunskapsfokus men också om att få förutsättningar att göra ett bra jobb. Att kunna påverka sin skola, utveckla den efter det man tror på som rektor och kollegium. I detta måste man ha tillräckligt med resurser men också en huvudman som efterfrågar rätt saker.

I Örebro har vi långt kvar till mitt mål att alla elever ska ha minst godkända betyg. Jag anser dock att det är möjligt. Vi har en hel del bra arbete på gång och en massa kompetens ute på våra skolor. 

Jag vill rensa i skolans uppdrag från oss kommunpolitiker och endast efterfråga tre saker: varje elev ska klara minst godkänt betyg, varje elev ska vara trygg i skolan och våra elevers meritvärden ska kontinuerligt öka. 

Gör vi på rätt sätt så klarar vi varje elev - för mig är det en bra skola.


tisdag 5 december 2017

Ökad läsförståelse

Glädjen i att läsa en god bok är vi många som känner igen. För egen del är jag precis på väg ut ur en svacka där jag under ett par år läst väldigt lite. Nu har läslusten kommit tillbaka med hjälp av Joyce Carol Oates och Jojo Moyes.

Att läsa böcker och försvinna in i den fantastiska värld som en berättelse skapar i ens inre, är avkopplande och även nyttigt för att få perspektiv i livet. Läsning bidra också till bildning och personlig utveckling.

I skolans värld pratar vi om att knäcka läskoden och att det är viktigt att det sker tidigt. I Örebro mäter vi om barnen knäcker läskoden i första klass vilket jag tycker är bra. Det är dock inte alla skolor som klarar detta mål, så vi har en utmaning.
Dessutom räcker det inte med att knäcka läskoden. En hel del jobb återstår tills eleven är fångad i läsglädjen och omvandlas till bokmalen som invaderar bibliotek på jakt efter nästa bok. Men ack så viktigt detta är!

Därför är det glädjande att Skolverket idag presenterar att svenska elever ha kommit ut sin dipp i läsförståelse. Man mäter på elever i fjärde klass och svenska elever är nu tillbaka på samma nivå som de hade 2001. Detta är viktigt då läsförståelse är betydelsefullt, inte bara för att kunna njuta av en god bok, utan främst för att klara alla olika ämnen i skolan.

Fortsatt presentera flickorna bättre än pojkarna men skillnaden har inte ökat mellan könen och heller inte mellan olika socioekonomiska grupper.

Att positiva besked kommer om svensk skola är ett bevis på att alliansens politik, som styrt mot mer kunskap i skolan, har fått effekt.

lördag 18 november 2017

Tidigare skolstart

I veckan tog Riksdagen beslut om att alla barn ska gå i förskoleklass. Många jublar och visst är det bra att även de fåtal barn vars föräldrar idag väljer bort förskoleklassen kommer in i verksamheten.
För Örebro innebär beslutet inget speciellt, vilket förvaltningschef Borg förklarar för NA.

Jag anser att beslutet om obligatorisk förskoleklass är ett slag i luften och att förändringen för svensk skola kommer att bli liten.

Det som skulle ha betydelse är om våra barn istället fick börja skolan vid sex års ålder. Vi Moderater vill, tillsammans med övriga Allianspartier, att skolan på riktigt ska bli 10-årig - Det skulle göra verklig skillnad.

Barn är nästan alltid vetgiriga. Vi vet att små barn har lätt att lära och att ta tillvara på det genom att låta dem börja skolan när de är sex år är rätt väg att gå. Svenska elever behöver mer tid i skolan.

Det är skillnad på förskoleklass och ettan i skolan. Visst kan verksamheten i förskoleklass vara riktigt bra, jag har bevittnat det själv på exempelvis Wallerska skolan i Örebro. Men skillnaden består i att skolan har kunskapsmål och ett ansvar att jobba med individen vilket gör att eleven har större möjlighet att få till sig kunskap. I förskoleklassen jobbar man med elever i grupp och har strävansmål. En annan stor skillnad är att i skolan måste det finnas lärare vilket gör att verksamheten för sex-åringarna garanterat blir skola.

Utbildningsminister Fridolin säger att skolan nu blir 10-årig - Jag anser att han lurar svenska folket och att det är barnen som får betala priset!

fredag 10 november 2017

Val av skola

Det fria skolvalet är nått som vi Moderater värnar och försvarar i alla lägen. Vi tror på alla människors förmåga att påverka sina liv och att välja vilken skola man anser passar bäst för sig själv eller sina barn är del av det.

Dessutom vill vi gå vidare och införa aktivt skolval vilket innebär att alla ska välja skola. Aktivt skolval är något som Skolkommissionen rekommenderar i sin rapport men hittills är det endast Alliansens partier som gör tummen upp.

Likaså säger en majoritet av partierna i Örebro nej till att alla elever ska välja skola. Jag tycker det är synd! När vi nu byter system för hur Örebros elever får sin skolplacering så anser jag att vi borde tagit steget full ut. Vi skulle tydligt markera att varje elev ska välja skola.

Alla barn är olika och alla skolor passar inte alla. Därför är det bra att svenska elever, sedan 90-talet, har kunnat välja skola. Men, tyvärr ser vi att många inte tar tillvara på den möjligheten utan, av slentrian eller vad det nu är, accepterat den skola som man blir hänvisad till. Visst kan det vara ett betyg på att man litar på kommunen och tycker att den anvisade skolan är bra.


Dock tror jag på kraften i det engagemang som skapas när man tvingas fundera på vilken skola som passar bäst. Undersökningar visar också på att elever som valt skola trivs bättre och visar ett större engagemang i sitt skolarbete än de som inte valt skola.

Bland allt för många skolpolitiker i Örebro finns det en inställning att vissa grupper av elever och föräldrar inte har förmåga att välja skola. För mig är det en konstig människosyn och att ge upp för lätt! Med bra information kan alla ta till sig detta och klara av att välja.

Jag är övertygad om att varje förälder vill sina barn väl och tillsammans med sina barn kan komma fram till vilken skola som passar bäst.


Jag hoppas att alla föräldrar i Örebro, trots otydligheten i de nya reglerna, väljer skola!