söndag 17 juni 2018

Förskoleupproret

Idag uppmärksammar NA ännu en gång förskoleupproret. Det är riktigt bra! Jag håller med Anki Jansson, en av grundarna, när hon konstaterar att mycket lite har hänt under de fem år som gått sedan hon och Malin Hörlin ställde sig upp på Conventums scen och inledde upproret.
Socialdemokraterna i Örebro påstår fortfarande att de satsar på välfärden men alla som nyttjar den eller som jobbar i den märker ingen skillnad...
Fortsatt är antalet barn i förskolas grupper för många och jag efterfrågar, i en interpellation nu på onsdag i Kommunfullmäktige, just det som Anki efterfrågar - rätt statistik på hur stora barngrupperna är. Jag anser att detta tydligt ska redovisas per förskola och inte bara presenteras i ett snitt för hela kommunen.
Moderaterna har under flera år, i vår budget, prioriterat färre barn i förskolans grupper. Vi säger att det inte ska vara fler än 15 barn i någon grupp och i de yngre åldrarna ska antalet barn vara betydligt färre. Jag tror att vi skulle lösa en hel del av förskolans, och skolans, problem om vi fick till detta.
Jag har nyligen besökt en av Örebros nybyggda förskolor där det är många som 15 ettåringar på samma avdelning. För mig är det oacceptabelt!
Jag håller också med om att mer måste göras för att förbättra arbetsmiljön. Jag tror att färre barn i grupperna skulle bidra till att personalen på ett betydligt bättre sätt känner att hinner med det pedagogiska uppdraget. Detta tillsammans med kompetensutveckling, möjlighet till karriärtjänster och hälsofrämjande insatser på arbetstid skulle göra att arbetsmiljön förbättrades och fler lockas till yrket. Sedan ska tid för planering finnas och lokalerna ska vara bra överallt.
Lokalfrågan är vi politiskt relativt eniga om i Örebro. Lokaler ska renoveras och nya byggas efter behovet som vi ser. Dock vill vi moderater att de nya förskolorna ska anpassas till max 15 barn per avdelning. (Idag planerar Örebro för 18 barn/avdelning, vi bygger för 20 barn och sätter sedan in fler barn än så per avdelning.)
Förskolans viktiga arbete förtjänar all uppmärksamhet. Vi måste se till att varje barn möts av skickliga pedagoger som känner att de hinner med sina arbetsuppgifter.

onsdag 13 juni 2018

Skolavslutning

Idag och imorgon är det skolavslutning i Örebros grundskolor. En speciell dag som för många är fylld av glädje och förväntan om ett långt bekymmerslöst sommarlov.

För vissa kan det vara en lättnad att äntligen slippa traggla med skolarbetet, slippa läxor, press och krav. För andra beror lättnaden på att slippa elaka ”kamrater” på skolan som gör deras skol-vardag till ett elände.

Det finns också elever som lämnar skolan med tungt sinne för att de känner sig misslyckade och inte har klarat det de vet krävs för att komma vidare. Andra känner missmod då de inte har några planer för den långa sommaren, ingen semester eller roliga saker att se fram emot.

Ja, det är många känslor under dessa skolavslutnings-dagar och jag önskar att alla elever skulle kunna känna att de är nöjda. Att de kan summera ett lyckat skolår med bra lärare som hjälpt dem att komma så långt det bara går. Att de har trivts i skolan, haft roligt och att det ibland har varit jobbigt eftersom de vet att det tar på krafterna att lära sig saker. Jag önskar också att varje elev skulle kunna känna att de har behandlats med respekt från sin rektor, sina lärare, övrig personal och de andra eleverna på skolan.

När vi har frågat elever i Örebro om de är nöjda med sin skola så säger 81% att de är det vilket kan tyckas som ett mycket bra resultat. Men att hela 17% inte är nöjda med skolan är väldigt många elever. (2360 elever om man slår ut det på alla våra 13878 elever i grundskolan.) Det är också så många som 39% av eleverna som inte känner lugn och ro på lektionerna när de behöver det.

Dessa siffror oroar och måste tas på allvar om vi vill att skolan ska lycks med varje elev. På allvar måste skolorna i Örebro få förutsättningar att göra ett ännu bättre jobb och därför jobbar jag stenhårt varje dag för att få till ett maktskifte i Sverige och i Örebro kommun.


måndag 4 juni 2018

Vinster och det fria skolvalet

Riksdagen ska i veckan rösta om regeringens förslag att begränsa vinsterna i välfärden och i lördagens SvD skrev Anna Ekström bl.a. om detta i en artikel. Det lyser igenom att gymnasieministern är starkt kritisk till alternativ och menar att dessa endast ska få finnas om de kompletterar de kommunala skolorna.

Ja, den svenska skolans förfall skylls ofta på friskolornas framfart. Att de snor åt sig de duktiga eleverna, spär på segregationen och sätter glädjebetyg för att locka till sig elever. Resten skylls på det fria skolvalet. Att elever får välja anses inte heller vara bra för då dräneras vissa skolor från duktiga elever…

Anna Ekström skriver i sin artikel att alla skolor ska vara bra. Där har hon rätt och jag tänker att mer energi borde läggas på att göra alla skolor bra istället för att lägga energi på att jaga friskolor!


Visst är det bra med en mix av elever i varje skola men lösningen är inte att hindra elever att välja en annan skola än den politiker tycker att de ska gå på eller att hindra klokt skolfolk att starta och driva en skola. Nej, på kommunal nivå måste vi se till att varje skola fokusera på kunskapsuppdraget. Vi måste prioritera skolan i den kommunala budgeten och se till att rektorer och lärare har förutsättningar att klara sitt uppdrag.

I dagen NA finns det en artikel om att skolor i utsatta områden inte klara sitt uppdrag. Det är förskräckligt då det spär på segregationen och försätter generationer av svenskar i utanförskap. Så kan vi inte ha det!


Jag skulle vilja att skolor i utsatta områden blev en fristad för eleverna. Ett ställe där lugn och ro råder, där kunskapen sätts i främsta rummet, där eleverna slipper tänka på annat än att de är i skolan. För att detta ska gå krävs ledarskap. Det krävs tydlighet om att i skolan gäller skolans regler och att varken gängen, klanen eller familjen bestämmer där!


DI - 340000 friskoleelevers tillvaro står på spel 


söndag 27 maj 2018

Nya regler för förskola landar fel

I veckan som kommer ska vi ta beslut om nya regler för förskolorna i Örebro. Det är bra att vi politiker funderar kring öppettider, säkerhet och hur många förskollärare det ska finnas per avdelning. Det är också bra om vi är överens om denna typen av dokument så att reglerna håller över tid.

Antalet förskollärare har vi varit oense om men efter att bl.a. vi moderater reagerade starkt på förslaget att det dög med en förskollärare per två avdelningar har socialdemokraterna ändrat sig. Nu står det att det ska finnas minst en förskollärare per avdelning. Det är bra!

Jag anser att ambitionen ska vara att det jobbar två förskollärare på varje avdelning men med dagens brist på förskollärare så är skrivningen minst en per avdelning helt OK. Det viktiga är dock att den förskollärare som jobbar ensam på en avdelning får tid till samverkan med andra förskollärare på förskolan. Det är förskollärarna som har ansvar för det pedagogiska innehållet och att de får diskutera det uppdraget och de utmaningar som finns är en förutsättning för en verksamhet med bra kvalité.

Det vi moderater vänder oss emot är att förskolechefen, och inte föräldrarna, ska bestämma när de så kallade 15-timmars-barnen ska vara på förskolan. (Är man barnledig eller arbetslös så får barnen ändå vara 15 timmar per vecka i förskolan.) För oss moderater är det självklart att det finns en diskussion mellan förskola och föräldrarna om när det är bäst för barnen att vara i förskolan. Men att förskolechefen ska få sista ordet i detta är för oss oacceptabelt.

Jag är övertygad om att föräldrar vill sina barn väl. Jag tror också att de flesta, efter resonemang om när på dagen verksamheten är bäst för barnen, kommer fram till tider som passar för alla. Men, är det så att det förskolan anser inte passar den enskilda familjen så måste föräldrarna få bestämma. Annars riskerar vi att familjer väljer bort förskolan och det förlorar barnen i Örebro på!

fredag 18 maj 2018

S misslyckas med skolan

Med buller och bång gick Örebros politiska ledning i veckan ut och meddelade att de får 52,7 miljoner från staten till Örebros skolor. Visst är det bra, dock ingen nyhet och heller inte enkom positivt för skolorna.

Skolorna i Örebro behöver arbetsro, tydlighet från politiken och långsiktiga förutsättningar för sin verksamhet. Detta framkom tydligt när jag, tillsammans med andra politiker, träffade rektorer i veckan. 

Att så mycket som 20% av skolornas budget kommer från diverse utpytsade statsbidrag är inte bra. Speciellt som bidragen ska sökas och därmed orsakar merarbete och skapar stor osäker kring vilka pengar man har för sin verksamhet.

Dessutom är stora delar av de statsbidrag vi får sånt som ges till kommuner med problem. Visst, det är bra att staten ger pengar till de som har problem. Men det är över huvud taget inte bra att Örebro spelar i lägsta division när det handlar om skolresultat! 

Nej, något pris för bästa skolkommun kommer den här kommunledningen inte att få! 

I veckan fick vi på Grundskolenämndens möte en genomgång av hur det ser ut inför skolavslutningen med elevernas resultat. Det visar sig att hela 24% av niorna, 276 elever, riskerar att inte komma in på gymnasiet. Det är väldigt många elever och inget annat än ett stort misslyckande för socialdemokraterna i Örebro. 

Nej, något skolparti har socialdemokraterna aldrig varit. Att på kommunal nivå sprida ut skolans uppdrag på massor av annat än just kunskap är ett misstag och det är eleverna som får betala priset. 

fredag 11 maj 2018

Lika för alla

I dagarna två samlas 2400 moderater i Göteborg för vårt Sverigemöte som i år, med fyra månader kvar till valet, också är valkonvent. 

Det är så kul och energigivande att samlas, peppas av tal från våra främsta företrädare, sätta budskapen inför valet, lyssna på intressanta seminarier och fram för allt att träffa moderater från hela landet. 

Det viktigaste för dagen var budskapet som vi går till val på - Lika för alla - Vi vill ha ett Sverige som är en öppen men inte kravlös gemenskap där rättigheter, skyldigheter och möjligheter gäller lika för alla. 

Arbetslinjen ska gälla lika för alla. Lagen och rättstryggheten ska gälla lika för alla. Alla barn ska få en bra start i livet. Varje barn ska få hjälp att lyckas i skolan där vi vill ge lika möjligheter för alla.

Elisabeth Svantesson pratade idag om att alla barn ska få förutsättningar att göra sin livsresa. Det börjar i skolan med skickliga lärare som ställer krav och har förväntningar på varje elev. Det handlar om en skola som fokuserar på kunskap och i samband med det föreslår vi att eleverna får en timmes mer matte i skolan.

Vidare ska vi prata om problem när det är problem och inte säga att det är utmaningar. I dagens skola måste vi ta tag i problemet med att allt för många elever inte når kunskapsmålen, att elever känner otrygghet och att allt för många flickor hålls tillbaka i sin kunskapsresa medan pojkarna tillåts halka efter.

tisdag 1 maj 2018

Första maj

Idag är det första maj och dagen tillägnas arbetarrörelsen. Eller gör den det? Själv sitter jag på landet, njuter av ledigheten och försöker förbereda kommande dagars möten. 

Jag funderar också en del över hur socialisterna år efter år demonstrerar och lyckas samla skarorna oavsett om de styr landet eller ej. Det är fascinerande detta, att demonstrera mot sig själv....

I år önskar jag att man sluter upp för alla barn som inte klara skolan. Protesterar kraftfullt mot bristande resurser, mot att lärare tvingas göra så mycket annat än att undervisa och mot skolor som år efter år misslyckas med sitt uppdrag. 

För det är de så kallade arbetar-barnen som drabbas när skolan misslyckas. Elever som kommer från studieovana hem har det svårare i skolan och denna orättvisa borde Sveriges alla socialdemokrater skandera emot idag! 

Vidare borde de ifrågasätta varför den egna regeringen och de kommuner där de själva styr misslyckas så kapitalt med detta viktiga uppdrag!

Skolan är nyckeln till så mycket. Klarar man skolan så ligger världen öppen. Då är valen och möjligheterna många.