onsdag 21 mars 2018

Bra med mer tid i skolan

Idag ger vi Moderater tre tydliga besked till väljarna vad gäller skolan. Vi lovar ökad undervisningstid, mer matte o svenska på lågstadiet och garanterad lovskola för elever som halkar efter.  

Det är viktigt att vi är tydliga med att svensk skola måste bli bättre på att ge varje elev förutsättningar att utvecklas så långt det bara går. 

Just mer tid i skolan och att fokusera mer på matte och svenska på lågstadiet anser jag är rätt väg att gå. Att skolor ska ha läxhjälp och dessutom ska garantera lovskola till elever som riskerar att inte klara kunskapsmålen är klokt.
Det är inte så konstigt att svenska elever inte klarar kunskapskraven lika bra som elever från andra länder när de har mindre undervisningstid. Detta är det hög tid att vi ändrar på! 

Att öka undervisningstiden med en timma om dagen är en välkommen förändring. 

Svenska elever har rätt till en skola där de tidigt får tillräckligt med tid i viktiga ämnen som lägger grunden till fortsatt inlärning. Att bygga med mer svenska och matte i lågstadiet är en bra förutsättning för det.

Detta ska vi ute i kommunerna sedan stötta genom att vara kloka i vår resursfördelning till skolan. Vi ska erbjuda en bra arbetsmiljö för lärare och tillräckligt med resurser för varje skola att klara sitt uppdrag. 

onsdag 14 mars 2018

Friskolor

Socialdemokraterna gillar inte friskolor och mest illa tycker de om religiösa friskolor. Det är egentligen inte så konstigt då S har i ryggmärgen att samhället sköter saker och ting bäst och när religionen sedan blandas in i detta så blir det liksom extra fel av allt…

Så, gårdagens besked var väntat. Men, ändå konstigt då argumenten som presenteras inte får någon egentlig effekt på de säger är grundproblemet – segregationen. Det verkar vara muslimska skolor de vill åt, skolor som samlar barn med samma bakgrund och skolor där elever känner sig tvingade att be och utöva en religion som de inte själva valt. Vällovligt men löser vi dessa problem med ett förbud?


Det är ett problem när barn med utländsk bakgrund under sin skoltid inte träffar svenska barn. Och det är också ett problem om konfessionella inslag finns i undervisningen.

Ta Vivallaskolan, den är kommunal och utan religiösa inslag – där möter barn med utländsk bakgrund väldigt få svenska barn. Andra exempel är Grenadjärskolan och Hannaskolan – de är båda skolor med kristen profil, med en blandad elevgrupp (både vad gäller ursprung och religion) och med goda kunskapsresultat. Nej, verkligheten är inte alltid svart eller vit.


Vi ska möta de problem vi har i skolan. När religiösa friskolor, i strid mot lagen, låter religionen påverka undervisningen ska vi agera kraftfullt. Vi ska också agera när skolor misslyckas med sitt uppdrag att förmedla tillräckligt med kunskaper till sina elever.


Den myndighet som ska kontrollera detta är Skolinspektionen. Det bästa vore om regeringen såg till att just Skolinspektionen har förmågan att genomföra tuffa inspektioner och sätta stopp för skolor (oavsett inriktning eller huvudman) som inte följer skollagen eller skolans styrdokument!Debatt i TV4 Nyhetsmorgon mellan Anna Ekström (S) och Erik Bengtzboe (M)


 

måndag 26 februari 2018

Lovskola

Idag är eleverna i Örebro tillbaka i skolan efter årets sportlov. Ett lov som i år gav möjlighet till vinteraktiviteter även i och kring Örebro. Jag vurmar ju för fysisk aktivitet och rörelse, och hoppas att många elever nyttjade alla de möjligheter till aktiviteter som erbjöds förra veckan. Det är bra att kommunen och föreningar erbjuder lediga elever ett aktivt sportlov och att det finns möjlighet att testade nya sporter.

Men ännu bättre hade det varit om eleverna också erbjöds lovskola. Att få möjlighet att under lovet läsa ikapp det man missat eller på annat sätt behöver fördjupa sig i vore bra för många elever. Särskilt för alla de som idag inte klarar skolans kunskapsmål.

För Örebro kommun klarar inte sitt uppdrag att ge alla elever fullgoda kunskaper i den kommunala skolan. Efter förra läsåret (2016/2017) hade 136 elever (9%) inte knäckt läskoden i etta, 320 elever (21%) inte klarat kunskapskraven i trean, 301 elever (25%) inte klarat godkänt i alla ämnen i sexan och 318 elever (27%) i nian hade inte klarat målen i alla ämnen.

Ja, siffrorna talar för sig själv – Detta är ett misslyckande som vi måste komma tillrätta med! Att erbjuda lovskola på alla lov löser inte problemen men det är ett steg i rätt riktning. Det talar om att skolan är viktig, att vi satsar på kunskap och att målet är att varje elev ska klara minst godkända betyg.


 

måndag 19 februari 2018

Gör rätt från början

Skapar vi förutsättningar för att det blir rätt från början så ökar förutsättningen för våra elever att klara skolan. Detta låter för de flesta klokt men orkar vi göra just detta?

Det handlar om att vara tydlig med skolans uppdrag och att förskollärare och lärare får en chans att sköta sitt jobb. Det handlar också om att lyfta frågorna högt upp i på den politiska dagordningen.

Förskollärare vittnar konstant att vi gör precis tvärt om. De skriver kontinuerligt insändare om en ohållbar situation på våra förskolor men ansvariga politiker tiger, tiden går och det är eleverna som får betala det högsta priset.

Förskoleupproret som startade 2013 beskriver nu i #pressatläge vardagen i förskolan och det är allt annat än en smickrande beskrivning. Något av detta går att läsa i Anki Janssons insändare från den 7/2 och idag i insändaren signerat ”Kumla-pedagog”.

Vi behöver ta tillvara den kraft som finns bland förskolans personal innan den tar slut. Ta seriöst på det viktiga uppdrag som förskolan har i att förbereda våra barn för skolan och skapa rätt förutsättningar för det.

Ett krav från förskoleupproret som vi Örebromoderater håller med om, och har drivit i flera år, är att ha max 15 barn i förskolan grupper. Vi anser också att förskollärare ska finnas på varje avdelning och att vi ska införa karriärtjänster i förskolan. Allt detta behövs för att värna kvalitén och locka fler att välja att jobba i förskolan.


tisdag 13 februari 2018

Örebroarnas pengar ska användas rätt

Jag tror på människors förmåga att bestämma över sina egna liv. För mig är det självklart att varje familj ska bestämma vilken skola barnen ska gå i och den äldre vem som kommer hem och utför den vård som hen behöver. Lika självklart är det för mig att vi gemensamt, via skatten, finansierar detta.
 
Viktigt för mig är att skattebetalare ska kunna lita på att vi politiker förvaltar pengarna som betalas in effektivt och med respekt. Vi ska heller inte ta in mer i skatt än vad som är nödvändigt.
 
Med detta som utgångspunkt är jag stolt över att vi idag har presenterat förslaget att Örebroarna ska få tillbaka den skattehöjning på 50 öre som Socialdemokraterna genomförde 2016. Vi ser att kommunen inte behöver dessa pengar när skatteprognosen nu räknas upp (med 88 miljoner), kommunens överskott är stora och effektiviseringar i politiken och kommunens förvaltning kan göras.
 
Socialdemokraterna påstår i debatten att vi riskerar välfärden. Men själva gör de i Örebro ett dubbelfel när de tar ut för mycket skatt av Örebroarna och levererar alldeles för låg kvalité i välfärden. Dessutom vet alla med insyn i kommunens ekonomi att pengarna finns men behöver användas rätt.
 
Vi Moderater har länge sagt att Örebro kommun behöver komma tillbaka till sitt kärnuppdrag - skolan, vården, omsorgen.
 
Det handlar om att styra verksamheten åt rätt håll och förvalta Örebroarnas pengar väl. Vi Moderater vill fokusera på det som örebroarna förväntar sig att vi ska fokusera på. Att barnen ska få en förskola och skola som gör dem redo för arbetslivet och att ge en värdig omsorg till våra äldre.

Det handlar också om ett tryggt Örebro, att vi med respekt och värdighet tar hand om människor som behöver stöd och inkluderar och erbjuder relevant utbildning för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Örebroarna ska kunna lita på kommunen – I det ingår att vi har ett rimligt skatteuttag så att människor får bestämma så mycket som möjligt över sina egna pengar.

tisdag 6 februari 2018

Kvalité i förskolan kräver rätt bemanning

En förskola med kvalité är en viktig del i hur våra barn sedan klara sin skolgång. Därför oroas jag av det förslag på bemanning av förskollärare som socialdemokraterna i Örebro nu föreslår.

I deras värld räcker det att ha en förskollärare på två avdelningar – I min värld är det en absurt låg ambitionsnivå!

Att tro att vi får en förskola med kvalité om en förskollärare ska hantera två avdelningar är naivt. (Det är ju förskollärarna som har ansvaret för att barnen lär sig det de ska enligt läroplanen!) Arbetstiden för den förskolläraren kommer troligtvis gå till handledning av övrig personal istället för att jobba i barngrupp. Det kommer innebära att den utbildade pedagogen spenderar  för lite tid i barngrupp för att veta barnens behov. Det blir ett moment 22…

Istället måste ambitionsnivån höjas och målet ska vara att det jobbar två förskollärare på varje avdelning. Då säkras kvalitén och förskolans pedagogiska uppdrag kan genomföras.

I debatten anklagar socialdemokraterna mig för att inte se verkligheten där bristen på förskollärare är ett faktum. Jag menar att vi just på grund av detta måste ha en hög ambitionsnivå, säkra kvalitén och skapa förutsättningar för förskollärare att vara förskollärare. Örebro kommer behöver kunna locka rätt personal till våra förskolor och det gör vi inte om förskollärare inser att de kan få jobba ensamma med hela det pedagogiska ansvaret för så många barn som två avdelningar är. De flesta inser att det uppdraget blir ogenomförbart!

Vi måste locka med höga ambitioner och en vilja att införa karriärtjänster, högre lön för duktiga pedagoger, bra ledarskap, möjlighet att påverka och utveckla verksamheten, kompetensutveckling och kollegialt lärande.

För mig lyser det igenom att Örebros socialdemokrater vill sätta en låg nivå på antalet förskollärare för att sedan kunna skriva grönt i protokollet när verksamheten utvärderas! Detta är inget annat än ett svek mot barn, föräldrar och Örebros skattebetalare!

onsdag 24 januari 2018

Innanförskap

En av Sveriges stora utmaningar är att se till att människor som kommit och kommer till vårt land känner sig välkomna, förstår vårt samhälle, lär sig språket och klarar sin egen försörjning. Vi måste bli bättre på att möjliggöra innanförskap!

Jag anser att varje ”inhemsk” svensk i detta har ett ansvar. Vi kan exempelvis vara trevliga mot grannar med annan härkomst och engagera oss ideellt i något av allt som finns (språkcaféer, mentorsprogram mm) för att möta våra nysvenskar. Men, det största ansvaret har individen att inkludera sig själv i sitt nya hemland.

Här ska vi vara tydliga, förklara vad som gäller, presentera de verktyg som finns samt tala om vilka rättigheter och skyldigheter vi alla har som bor i det här landet. Om jag kom till ett nytt land för att bosätta mig och min familj är detta precis vad jag skulle efterfråga.


Jag anser också att vi ska vara tydlig med att språket har stor betydelse för hur väl man kommer in i det svenska samhället. Kan man svenska är det lättare att få ett jobb och att vara med och bidra i det svenska samhället.

En som är tydlig i detta är Mustafa Panshiri som reser runt i Sverige och pratar med ensamkommande om att de måste lära sig svenska och de kulturella koderna . Jag har lyssnat till honom och anser att han är en av de som på ett bra sätt kan kommunicera med våra nysvenskar.  


Vi Moderater presenterade i förra veckan ett förslag som innebär att vi ska ha ställa krav på att kunna svenska för att få etableringsersättning, permanent uppehållstillstånd och bli svensk medborgare.
 
Förslaget är bra och nödvändigt! Det innebär dock ett stort ansvar på oss ute i kommunerna att erbjuda bra kvalité på undervisningen i svenska.

Här anser jag att har vi måste göra mer. SFI-undervisningen måste bli bättre och mer tillgänglig för alla samt att våra grundskolor och gymnasieskolor måste få förutsättningar att klara sitt uppdrag.