torsdag 29 april 2010

Ljusning för småföretag

I dagens NA kan man läsa att en småföretagarbarometer bedömer att krisen är över för länets småföretag. Detta är glädjande besked då mycket av de nya jobben kommer just i små företag.I samma artikel står det om bristen på rätt sorts arbetskraft och det är ju detta som är faran när vi nu ser ljuset i tunneln efter en djup kris.

En snabb uppgång i ett företag leder ofta till växtvärk som bl.a innebär svårigheten att hitta rätt folk att anställa. Därför är det viktigt att som företagare kunna ha en ”kristallkulla” där man kan se framtida behov av kompetens och sedan förbereda sig för det.

I artikel klagar PMP:s vd Mikael Julher på oss politiker som inte sett till att det finns kompetenta säljare. Han påtalar bristen av högre utbildning inom försäljning och det har han säkert rätt i. Frågan jag vill ställa är vad han och hans bransch själv har gjort för att ändra på detta?

Jag anser att det är viktigt att varje företag och varje bransch bör funderar kring sin egen personalsituation. Hur kompetensen ska behållas i företaget, hur man ska kunna locka till sig personal och hur extern utbildning ska kunna anpassas för det behov man har.

För detta krävs ett samarbete med andra, både med företag inom branschen och med olika utbildningsanordnare. Det går inte att sitta still och tro att gymnasieskolor och högre utbildning ska kunna gissa sig till företagens behov.

Jag vet att samarbete inom teknikföretag fanns innan krisen. Där såg man att bristen på arbetskraft skulle bli påtaglig inom kort bara för att ungdomar idag inte vill ta jobb inom teknisk industri. I Köping startades ett samarbete mellan olika tekniska företag och skolan vars syfte var att locka ungdomar till industrin.

Branscher, företag, kommuner, län, regioner, utbildningsföretag, skolor, högskolor, skolor och politiker måste alla samarbeta för att arbetskraften ska kunna matchas mot den kompetens som efterfrågas i svenska företag. Här har alla ett ansvar att ta och ett jobb att göra.

onsdag 28 april 2010

LO i Kumla attackerar MUF

På NA:s debattsida dök idag fru Lennart Eriksson upp med ett debattinlägg som bemöter MUF-skribenten Bäckströms inlägg om regeringens politik. Jag kan inte hålla med Marie i sak men det är glädjande att kunna konstatera att det åtminstone finns en socialdemokrat i Kumla som kan skriva…

Marie Eriksson skriver att det bara är de med bra inkomster som fått det bättre. Jag rekommenderar en titt på www.jobbskatteavdrag.se. Där kan var och en se vilken effekt regeringens politik har för människor med olika löner.

Vi kan ta en parkarbetare i Kumla som i snitt har en månadslön på 20300 kr. Han/hon betalar nu 24% lägre skatt och har 1440 kr mer i plånboken varje månad än vad han/hon hade år 2006. Det är nästan en extra månadslön per år. Vem kan påstå att en månadslön på 20300 kr är en hög inkomst? Vem kan säga att det för en person med den inkomsten inte är värdefullt att ha 1440 kr mer kvar i plånboken varje månad?

I socialdemokraternas värld är en parkarbetare höginkomsttagare. Det är dessa så kallade höginkomsttagare som kommer att få höjda skatter om de röd/gröna vinner valet i höst.

Dessutom är det dessa så kallade höginkomsttagare som får höjd bensinskatt och som kommer att lida för att arbetslösheten kommer att stiga och välfärden krackelera om de röd/gröna vinner valet i höst.

Att regeringen äntligen har tagit tag i sjukförsäkringssystemet är inte heller bra i Marie Erikssons värld. Att människor får hjälp till rehabilitering och möjlighet att bryta sitt utanförskap passar tydligen inte LO. Frågan är om hon vill tillbaka till det tillstånd som Sverige befann sig 2006? Då 140 människor per dag, utan någon som helst rehabilitering, gick direkt från sjukskrivning in i förtidspension?

I mitt Sverige tar vi hand om sjuka. Vi ser till att människor får rehabilitering och en chans att efter egen förmåga jobba och ta del av den gemenskap som ett arbete innebär. För mig är det rättvist att ha en sjukförsäkring som handlar om att skapa fler vägar tillbaka till jobb.

Film till Kumla

En ny filmstudio öppnar i Kumla och det är Filmpol Mitt med sin bas i Regionförbundet i Örebro som har varit med och bidragit till den etableringen. I Kumlanytt berättar Eva Norén om satsningen och de planer som finns.

Det är positivt att filmfolket har upptäckt de unika miljöer vi har i Hällabrottet/Kvarntorp. Det är bra att det blir aktivitet i tomma lokaler och att filmsverige får tillgång till bra lokaler och miljöer för inspelning.

För Kumla är filmstudion ett lyckokast som vi måste ta tillvara på. Nu har företag möjlighet att sälja sina produkter och sin service. Skolan har möjlighet att etablera samarbete och jag kan tänka mig att även olika föreningar kan dra fördelar av att studion och filmfolket.

Kumla som kommun fortsätter att befästa sin plats som ett kulturcentrum på Närkesslätten vilket berikar oss kumlabor och är bra för marknadsföringen av kommunen.

Kumlaelever får del av regeringens satsning på kunskap

I dagens NA kan man läsa om extra stadsbidrag som kommit Kumlas skolor till del. Det är bra att Kumla tar sitt ansvar och låter våra skolbarn få ta del av regeringens satsningar på matte och svenska.

Två projekt har drivits och det gäller nu att verksamheten tar till sig utvärderingarna och fortsätter arbetet. I Kumla är måluppfyllelsen dålig och det är viktigt att vi jobbar långsiktigt med att komma tillrätta med problemen. Därför är det bra att Kumla deltar i regeringens satsningar och får extra pengar för ämnesutveckling så att fler elever når målen.

Vi från oppositionen har länge påtalat de dåliga resultaten vi har i Kumlas skolor. Det krävs krafttag för att få till en attitydförändring och fokus på kunskap i Kumlas skolor. Det krävs en attitydförändring bland både föräldrar och elever i Kumla för att få alla att inse att skolan och kunskaper är viktigt.

Skolan ska möta varje elev med höga förväntningar. Skolan ska vara en trygg, lugn och kreativ plats där varje elev har möjlighet att utvecklas och klara kunskapsmålen.

tisdag 27 april 2010

S lovar mycket…

Den röd-gröna oppositionen lovade igår pengar till infrastruktur och idag till kommuner och landsting. Det kan tyckas vara bra att de vill bygga ut järnvägar och att de vill satsa på välfärden men frågan är var dessa pengar ska komma ifrån…

Mona Sahlin vill låna till investeringar i höghastighetståg trots att det troligen strider mot budgetlagen. Var ökat anslag till kommunerna ska komma ifrån svarar de inte på idag men det troliga är väl skattehöjningar…

Utan att blinka är de röd-gröna beredda att sänka Sveriges ekonomi. De tar inte hänsyn till att vi efter en lågkonjunktur behöver samla ihop oss, hämta andan och inte dra iväg med ofinansierade förslag och därmed riskera stora underskott i svensk ekonomi.

Jag ser direkt paralleller till socialdemokraterna i Kumla.
Socialdemokraterna i Kumla väljer också att bortse från den lågkonjunktur Sverige och världen har varit inne i. De skyller istället nedgången på den svenska regeringen. I Kumla drar man iväg i sina investeringar utan att se konsekvenser och effekter i välfärden. När socialdemokraterna i Kumla pratar välfärd ser de bara det offentliga, inga andra alternativ existerar.

En konsekvens av den socialdemokratiska politiken är att den leder till arbetslöshet och utanförskap. De pratar vackert om att alla ska med men konsekvensen blir att de som har råd kan välja medan de som inte har råd får stå med mössan i hand och förlita sig på de stora välfärdssystemet. System som socialdemokraterna har byggt upp och värnar om hellre än att sätta människors behov och inflytande i fokus.

För att Sverige ska klara sig igenom denna lågkonjunktur behövs ett fortsatt mandat för Alliansregeringen.

För att Kumla ska klara sig behövs nytänkande och satsningar på kvalité i vård, skola och omsorg. Den nuvarande majoriteten klarar inte detta utan en ny majoritet måste till, en majoritet som tror på att Kumla kan bättre och kan göra något åt det.

söndag 25 april 2010

Varför blogga?

Idag diskuteras politikers bloggande och att partierna driver på detta. Sanna Rayman i SvD är kritisk och Kent Persson, Mary X Jensen har idag skrivit kommentarer på sina bloggar.

För egen del tycker jag att bloggandet är ett bra sätt att få ut mina funderingar och kommentarer i olika frågor. Att blogga är ett snabbt och enkelt sätt att få säga sin mening.Jag försöker skriva om det som händer i Kumla och då främst i politiska frågor.

Jag tror att vi politiker måste vara på olika arenor. Det räcker inte att sitta på sammanträden eller att agera på Fullmäktige. Som politiker på hög nivå i exempelvis en kommun bör man vara ute på gator och torg för att synas och vara tillgängliga för människor. Vi moderater knackar dörr vilket är ett bra sätt att möta människor.

Som politiker har man ansvar att sätta sig in i hur saker och ting fungerar, det är med den kunskapen man sedan kan fatta kloka beslut. Därför är det viktigt att som kommunpolitiker vara ute på företagen i kommunen, besöka den kommunala verksamhetens olika delar, möta människor och ta del av deras kunskaper.

För många människor idag är Internet den i särklass största källan till information och nyhetsinhämtning, därför är det viktigt att vi politiker även är tillgängliga på nätet

lördag 24 april 2010

Integration

Veckans bloggdebatt handlar om integration och frågan är vilka politiska förslag som är bäst för att få människor som kommer till vårt land att komma in i vårt samhälle.

Först på min lista står jobben. Arbetslinjen ska vara i fokus och det gäller för alla som bor i Sverige. Vi måste göra det enkelt att anställa även de som kanske inte pratar så bra svenska eller som inte har erfarenhet av svensk arbetsmarknad.

De som kommer till vårt land ska få en bra introduktion, få veta vad som gäller i Sverige, få en bra språkundervisning och en snabb validering av sin utbildning.

Sedan gäller det att kommunerna vet vad de gör när människor kommer till dem. Ser till att de får en bra information om kommunen och att inte alla nysvenskar hamnar i samma bostadsområde.

Kommunen ska se till att det finns hemspråksundervisning och en bra skola som tar hand om alla elever. Det gäller också att stödja föreningslivet så att de har möjlighet att bli en resurs i arbetet att integrera människor som kommer till kommunen.

Viktigt är att vi kommer bort från ”ta hand om” mentaliteten. Vi ska ha ett stödjande mottagande för människor som kommer till vårt land. Dessa människor är i de flesta fall företagsamma och handlingskraftiga. De flesta behöver information om vårt samhälle, hjälp att komma tillrätta i boende mm men de behöver sällan någon som tar hand om dem.

Jag vill ha ett öppet Sverige och jag är positiv till att vi tar emot fler flyktingar och invandrare. Jag vill att alla som kommer ska behandlas med respekt och bemötas med förväntningar på att de relativt omgående ska försörja sig själva.

Vi måste även jobba med svenskarnas inställning till nysvenskar. Vi måste få folk att inse att alla människor som bor i vårt land är en tillgång. Kompetensen sitter inte i en ljus hudfärg, ett svensk namn eller en klockren svenska. Vi måste gång på gång påtala att vi ska vara tacksamma att människor vill komma hit och berika vårt land.

Andra bloggare: Lotta Olsson, Kent Parsson

Politiker ska välja sina ord

Socialdemokraterna i Kumla attackerar idag mig, och den övriga oppositionen i Kumla, på sitt sedvanliga sätt i en debattartikel i Nerikes Allehanda. Jag förstå att den artikel vi hade inne i tisdags skulle irritera dem men man kan alltid välja på vilket sätt man skriver sina svar.

Socialdemokraterna i Kumla uttrycker sig förskräckligt. De har ett ordval som är arrogant och otrevligt och jag undrar hur deras egna väljare upplever dessa artiklar. Kan man vara stolt över sina politiker när de skriver och även talar på detta sätt?

Ofta är stilen som socialdemokrater i Kumla har burdus och mer i anklagande, än i ton av samarbete. Detta gäller både mot oss som är politiska motståndare och tjänstemän. Socialdemokraterna har kommunen i ett järngrepp och för de som uttrycker en annan åsikt är det inte lätt. Det är många gånger en raljerande tongång som gör att stämningen blir olustig och som gör att människor tystnar.

Socialdemokraterna anklagar oss i oppositionen för att sitta tysta, inte komma med förslag och inte reservera oss. Jag anser tvärt om att vi kommer med förslag. Vår budget är full av förslag, vi lägger alternativ i nämnder och vi reserverar oss i förmån för dessa förslag.

Det är dock så att när en budget i kommunen har fastställts så är det den som gäller. Detta vet socialdemokraterna och när vi skriver förklaringar till varför vi röstar med i vissa förslag raljerar de över detta.

När vi tar över efter valet 2010 kommer mycket nytt att hända i Kumla. Vi kommer att jobba på ett helt annat sätt och öppna upp för inspel och förslag från kompetenta tjänstemän i vår kommun. Vi kommer ha andra mål, vi kommer att släppa in fler att bidra/konkurrera om det som finansieras via skattemedel. Vi kommer att lyssna på kumlaborna och vi kommer att fokusera på kommunens kärnverksamhet, vård, skola och omsorg.

torsdag 22 april 2010

En vårbukett till alla som jobbar ideellt

Frivilliga krafter i form av människor som engagerar sig i andra människor är viktigt att ha i ett samhälle. Offentlig verksamhet och politiken gör klokt i att stötta detta arbete då mycket mer annars skulle hamna i samhällets knä att ta hand om.

Igår bad Johan af Donner om ursäkt och erkände det mesta av det han är anklagad för, förskingring av stora summor pengar i Röda Korset och Cancerfonden. (Även om jag kan tycka att ursäkten inte är så mycket värd.) Att detta har förekommit i en organisation som bygger på så mycket frivilligt arbete är minst sagt beklagligt. Jag och många andra frivilligarbetare runt om i Sverige är arga och besvikna. Samtidigt kämpar vi på i det goda syfte som bl.a. Röda Korset bedriver sin verksamhet. OM detta skriver Maria Eriksson på ledarplats i dagens SvD.

Mycket i vårt samhälle bygger på frivilligt arbete. Vad skulle vi göra om tränarna i våra idrottsföreningar började begära lön för det arbete de la ner? Vad skulle hända med Väntjänsten, kyrkornas aktiviteter, politiska partier, Röda Korset mm, mm?
Tänk vilka pengar som vi skulle få lägga ner för att göra allt som dessa frivilliga krafter åstadkommer. Eller värre, vilket samhälle vi skulle få om människor inte ville engagera sin ideellt.

Jag känner många människor som på sin fritid engagerar sig för att barn och ungdomar ska få en meningsfull fritid. Jag känner de som osjälviskt engagerar sig för andra medmänniskor och jag vet många som sliter och släpar för att samla in pengar till människor långt borta i ett annat land.

Anledningen till engagemanget är säkert olika. För egen del är det intressant och känns meningsfullt att vara med i Röda Korsets besöksgrupp på fängelset i Kumla. Där träffar jag människor som jag aldrig skulle träffa annars och jag kan delta i samtal med de intagna som många gånger är meningsfulla både för dem och för mig. Jag är också engagerad i simklubben Nautilus vilket är jättekul och anledningen är lite av att betala tillbaka för allt simningen gav mig som aktiv.

Även om anledningarna till att man startar ett frivilligt arbete är olika tror jag att många med mig fortsätter för att det ger så mycket tillbaka. Man träffar andra människor, det är kul, känns meningsfull och framförallt är det gemenskap. Gemenskap med dem man "hjälper" och gemenskap med dem man "jobbar" tillsammans med.

För mig är alla frivilligarbetare värda en stor vårbukett som tack för sitt engagemang.

onsdag 21 april 2010

Önskas: Ny majoritet i Örebro läns landsting

En par bra saker har hänt inom Örebro läns landsting (ÖLL) under denna mandatperiod, tillgängligheten har blivit något bättre och möjlighet att välja vårdcentral har införts. Detta är dock förändringar som inte kan tillskrivas majoriteten i Örebro utan regeringen…

Regeringen har infört en lag som innebär att vi ska få välja vilken vårdcentral som vi vill tillhöra och efter mycket om och men går socialdemokraterna i ÖLL med på detta men med benämningen ”hälsoval” istället för vårdval!

Vad gäller tillgängligheten har regeringen satt in pengar till de landsting som förbättrar sig och detta har sporrat till skärpning hos ÖLL.

Båda dessa förändringar är bra för människor i vårt län men jag önskar mer - Jag vill ha en ny majoritet. Om detta skriver Kent Persson, tillsammans med de andra allianspartierna, på sin blogg.

Min vision är att vi, som Lotta Olsson skriver, måste vi satsa mer på folkhälsa. Ett förebyggande synsätt på alla nivåre inom vården vinner alla på. Vi måste sätta patienten, människan, i centrum för vården och inte systemen. Vi måste ge anställda i ÖLL större möjlighet att påverka sitt arbete.

Vi behöver jobba vidare med tillgängligheten och valfriheten. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med vården och det ska självklart vara så att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt kunna välja till vem man ska gå till för att få vården.

Vi måste se till att vårdens olika delar samarbetar. Det gäller kommunen och landstinget men även olika delar inom sjukvården måste samarbeta med patientens bästa i fokus.

tisdag 20 april 2010

Maktskifte

Det är aldrig bra när någon sitter för länge vid makten. Det är varken bra när det gäller politik eller annan verksamhet, exempelvis näringslivet, då faran är påtaglig att agerandet går i stå.

I politiken är det extra viktigt att byta majoritet ibland eftersom det behöver komma in nytt blod och för att tjänstemännens agerande efter många år med samma majoritet formar sig därefter. SvD skrev igår i sin ledare om detta.

I Kumla är det dags att byta majoritet. Socialdemokraterna har styrt kommunen sedan den bildades och alla skulle må bra av ett annat styre i stadshuset.

Ett parti som har haft makten så länge blandar gärna ihop kommunens verksamhet med partiets. Man tar makten som självklar och anstränger sig inte speciellt mycket. Mycket blir ingrott och det är enkelt att gynna sina egna vid tillsättingar av tjänster och i prioriteringar av verksamhet.

Tjänstemän utan rätt partifärg gör sig inte besvär att söka sig till kommunen, alternativt skulle de aldrig komma på tanken att avslöja sin politiska tillhörighet. De med rätt partifärg har däremot svårt att i vissa sammanhang skilja på sin roll som politiker och tjänsteman.

Vad som är oroväckande i Kumla är självgodheten. Inställningen är snudd på sådan att det inte finns någon annan kommun i detta land som gör saker bättre än vi i Kumla. Vi behöver inte samarbeta så mycket med andra eller lära oss av andra för i Kumla fungerar allt så bra. Är det något som inte skulle fungerar så skäller socialdemokraterna på regeringen…

Det finns mycket som är bra i Kumla och visst har socialdemokraterna under åren gjort en insats för kumlabornas bästa. Men mycket är gjort i politiskt samförstånd och mycket kunde fungera betydligt bättre. Ta bara skolan med undermåliga resultat, investeringarna som håller på att sätta Kumlas ekonomi i rejäl gungning och valfriheten för människor i Kumla som över huvud taget inte existerar.

Ett långt maktinnehav har också baksidan att man kan få inställningen att man inte behöver lyssna. Man behöver inte lyssna på oppositionen, för de vet ju inte vad de pratar om, men faran är att man heller inte lyssnar på nytänkande tjänstemän. De egna förslagen styr och man vill inte se alternativa lösningar eller obekväma konsekvensbeskrivningar.

Detta är vardag i vår kommun och därför är maktskifte det bästa alternativet för Kumla.

måndag 19 april 2010

Kumla kommuns resultat

På Fullmäktige ikväll kommer årsredovisningen för 2009 att behandlas. Det är historia och inget vi kan påverka så här fyra månader efter. Kommentera kan man dock göra. Kumlanytt rapporterar om revisionens tyckande i frågan och det går inte annat än att hålla med revisionens kritik.

Socialnämnden är den nämnd som sticker ut i årsredovisningen. Minus 23 miljoner och det är framför allt placeringar som ökat i kostnader samt försörjningsstöd. Revisionen säger att socialen inte vidtagit några åtgärder och Gunnel Kask försvarar sig med att det har de visst det. Det är ju synd att detta då inte framgår av protokoll från Socialnämnden...

Vi i oppositionen hade i maj 2009 en mängd åtgärder som förslag för att få ordning på socialnämnden men dessa avfärdade Socialdemokraterna. (Det är så de för det mesta agerar när oppositionen kommer med förslag.) När förslaget kom, att kommunen skulle ”förlåta” Socialnämnden och inte låta minussiffran från 2009 flyttas över till 2010, var det vi i oppositionen som föreslog att det i beslutet skulle stå att socialnämnden skulle påvisa en åtgärdsplan.

I Kumla har vi dålig uppföljning och signalsystem som reagerar när nämnder drar iväg i kostnader. När så händer måste en organisation direkt sätta in åtgärder. Vad gäller resultatet för 2009 är det också anmärkningsvärt att det drog iväg så mycket under de sista två månaderna.

Vi vill att personalen ska få tydliga direktiv eller mål på vart verksamheterna ska. Sedan ska verksamheten ta sig dit och redovisa resultaten. Politiker ska inte lägga sig i detaljer. Verksamheterna ska få stor frihet men också för oss politiker påvisa olika alternativ som blir följden av olika förslag till beslut.

2010 har socialförvaltningens underskott mot budget fortsatt och vi väntar fortfarande på förslag på åtgärder…

fredag 16 april 2010

Jämställd sjukvård

För oss moderater är en jämställd sjukvård ett viktigt mål. Lagstiftningen är på detta område kristallklar men verkligheten något annat.

Det är inte acceptabelt att äldre får en sämre vård än yngre, att välutbildade och högavlönade får en bättre vård än människor med låg utbildning och låg lön eller att män får en bättre vård än kvinnor.

Det är heller inte acceptabelt att olika våd ges beroende på var i landet man bor. Det är oacceptabelt att vissa landsting inte ger den bästa medicinen till patienterna. Det är inte acceptabelt att bemötande och tillgänglighet brister i den svenska sjukvården.

Vad ska man då göra? Ett är att låta politiker vara politiker och sjukvården sköta verksamheten. Ett annat är att göra mer jämförelser och redovisa dessa öppet. Ett tredje är att ha en tydligare styrning både nationellt och lokalt. Ett fjärde och viktigaste är att sätta patientens behov i centrum.

För oss moderater spelar det ingen roll vem som driver sjukvården eller vem som äger husen där vården bedrivs. För oss moderater är det kvalité, innehåll och en jämställd vård som är det väsentliga.

Äldreboende i Kumla

Här om dagen besökte jag Kvarngården i Kumla. Det var Helena Larserö och Lilian Edström från Väntjänsten som tog emot för att visa sina nya lokaler och berätta om verksamheten.

Kvarngården är ett hyreshus som i botten har gemensamhetslokaler med lunchrestaurang, fik, snickarverkstad, bastu, gym och ett antal rum där man kan ha verksamhet. I huset har Väntjänsten (en frivilligorganisation där äldre hjälper äldre) sina kontor och meningen är att huset ska bli ett centrum i Kumla för aktivitet för äldre. På fredagar samlas på Kvarngården 150 personer för fika och underhållning.

Det är mycket som behöver göras för att bryta äldres isolering i Kumla. Här har Väntjänsten ett projekt där äldre besöker äldre vilket är suveränt. Viktigt är att olika aktiviteter finns, att idéer tas till vara och att engagerade människor ges möjlighet till inflytande. Det verkar som om en hel del är på gång i Kumla vilket är positivt.

Kvarngården har blivit ett populärt stället att bo på, kön är lång och jag konstaterar efter besöket att vi i Kumla behöver fler hus med liknande upplägg som Kvarngården. Det kan t.o.m. vara ett boende där tillgång till läkare eller sjuksköterska finns och även kanske en vaktmästare som kan hjälpa till med diverse. Idealiskt vore om någon annan än kommunen drev ett trygghetsboende.

I Kumla har vi många äldre människor och det är viktigt att de erbjuds flera alternativ då en lösning sällan passar alla. Vi i oppositionen har länge pratat om nya boenden för äldre, valfrihet att ha mer att välja på och att vårdboendet på Solbacka bör ersättas med ett nytt, mer ändamålsenligt hus.

torsdag 15 april 2010

Sverige på väg ur krisen

Regeringen presenterar idag sin vårproposition och det är en nöjd Finansminister som pratar om Sverige, hur vi tagit oss genom den värsta kris i mannaminne samt vad som är viktigt framöver.

Medan andra länder i dagsläget har katastrofläge med kraftiga neddragningar i offentlig sektor och skattehöjningar är Sverige på väg ur krisen. Detta tack vare en effektiv krispolitik där regeringen inte har fallit för alla krav om att spendera pengar.

Vi har idag högre sysselsättning än vad vi hade år 2006 och regeringen ser nu en stabilare arbetsmarknad framöver. Arbetslösheten förväntas gå från 9 till 8 till 7 för att om några år landa på 6%.

Regeringen har, oavsett vad den röd/gröna oppositionen säger, reducerat skuldsättningen från det de tillträdde 2006 och Sverige går ur krisen med starka offentliga finanser.

Kumla har fått del av regeringens tillskott 2010 med 20 miljoner och nu är regeringens bedömning att ökade skatteintäkter 2011 ska göra att vi klarar oss utan mer extrapengar.
Finansministern säger dock att om ekonomin skulle vika kommer han att överväga extra pengar till kommunerna samt att vi kommer att få pengar om extra satsningar på välfärden ska göras.

Det är ökad efterfrågan som leder ekonomin framåt och det gäller nu att regeringens politik får fortsätta så att vi verkligen tar oss ur krisen.

Faran med det röd/gröna alternativet är att de kommer förändra ersättningssystemen samt höja skatterna på arbete och företagande. Detta kommer att leda till jobbstopp!

Viktigt för Sverige är att fortsatt ha en regering som tar ansvar och som fortsätter satsningen på arbetslinjen. Det är jobben som vi måste klara och det gör endast en Alliansregering!

Sverige har en lägre inkomstspridning än andra länder och i vårpropositionen görs speciella satsningar för att ytterligare förstärka detta. Flerbarnstillägget höjs och pensionärer får för tredje gången en skattesänkning.

För ekonomin i Kumla kommun gäller det också att ha ansvarfulla politiker. Vi behöver ha politiker som vågar prioritera och vet vad som är viktigt för kumlaborna. Jag är övertygad om att Kumla behöver ett styre som vågar prioritera vård, skola och omsorg. Kumla är värt ett styre som anser att en bra kvalité i det som finansieras via skatten är det bästa sättet att behålla sina kommuninvånare och att locka fler människor att flytta till kommunen.

Rättvisa

Moderaternas vårkampanj, veckans bloggdebatt och dagens ledare i SvD handlar om rättvisa. Jag antar att de flesta politiker har just rättvisa som ett av argumenten för att engagera sig politiskt men att vi säkert har olika definitioner på begreppet.

För mig handlar rättvisa om att bestämma över sitt eget liv. Jag har ett ansvar att ta hand om mig och de mina efter bästa förmåga och jag får hjälp av samhället om det skulle köra ihop sig. Rättvisa betyder att när jag arbetar ska jag kunna försörja mig på min lön, inte allt för stor del ska gå till skatt och jag ska känna att det lönar sig att arbeta.

Rättvisa är att som barn/ungdom får en bra förskola och skola. Rättvisa är att jag får en undervisning efter de förutsättningar som jag som individ har och inte efter en mall som passar genomsnittet av eleverna. Rättvisa är att få en bra utbildning.

Rättvisa är att få en bra vård oavsett vem jag är. Jag ska kunna lita på att jag får vård i tid och att jag får ett bra bemötande. Jag ska få hjälp att komma tillbaka efter en sjukskrivning vilket innebär relevant rehabilitering och bra resurser för arbetsträning om jag så behöver.

Rättvisa är att som gammal kunna behålla sin värdighet, jag vill kunna välja var jag ska bo och vem som ska ta hand om mig.

Ett rättvist samhälle ger förutsättningar och ställer krav på sina medborgare att arbeta och försörja sig. Ett rättvist samhälle har bra och effektiva system för styrning och trygghet vilket gör att skattemedel går till rätt saker. Ett rättvist samhälle tar hand om människor som hamnat snett.

Andra bloggare: Lotta Olsson, Kent Persson, Tokmoderaten

onsdag 14 april 2010

S och solidariteten

Socialdemokraterna pratar mycket om solidaritet och ger sken av att de är de enda som har hela sanningen vad gäller medmänsklighet mm. Jag tvivlar inte på deras goda vilja men är tveksam till att de förstår vidden av sin egen politik.

Ta bara socialförsäkringssystemet. Hur solidariskt var det att automatiskt förtidspensionera människor efter ett års sjukskrivning utan att göra någon egentlig insats före detta livsavgörande beslut? Systemet var egentligen inte skapat så men ett medvetet politiskt beslut om minskning av sjukfrånvaron ledde till detta absurda tillstånd i världens friskaste land!

Nu har en rehabiliteringskedja införts som gör att människor får hjälp och har en chans att komma tillbaka till arbetslivet. Om något är solidariskt så är det väl det.

Ett annat exempel är skattesystemet. Hur solidariskt är det att beskatta låginkomsttagare så hårt att de inte har en chans att klara sig på sin egen lön?
Genom jobbskatteavdraget har vi äntligen tappat ledartröjan i tävlingen ”hårdast beskattning av låginkomsttagare”. Jobbskatteavdraget har inneburit en extra månadslön på år för låg och medelinkomsttagare och dessutom högre sysselsättning motsvarande 88000 nya jobb.

Ett tredje exempel är kostnaderna för att anställa. Hur solidariskt är det mot ungdomar att ta bort möjligheten att anställa dem till en lägre arbetsgivaravgift?

Hur solidariskt är det att ta bort avdraget för hushållsnära tjänster? Är det bättre att de som har fått jobb inom den sektorn är arbetslösa eller jobbar svart? Många gånger är detta människor som har fått ett jobb efter att länge ha stått lång från arbetsmarknaden. Hur kan man anse att det är solidaritskt?

tisdag 13 april 2010

Monas "nya" mål

I helgen var Mona Sahlin i Kumla och pratade för länets samlade socialdemokrater.
Jag kan hålla med om mycket som Mona Sahlin sa i inledningen av sitt tal men det är av andra anledningar än Lennart Eriksson. Lennarts kommentar till Kumlanytts reporter var att partiledaren sa precis det som han själv ville ha sagt beträffande solidaritet och att alla ska med.

Mona menar att valet i höst är mer än ett val – det är ett vägval och att mycket står på spel. Jag håller med. För mig är en röd/grön regering ett mardrömsscenario – Höjda skatter, friår, högre arbetslöshet, statsfinanser åt skogen och en skola utan kunskap. För att inte tala om en regering som inte vet vad den vill, med inre strider och utan ansvarstagande.

Mona pratade om förändring eller fortsättning och menar att det räcker nu. Jag anser att det långt ifrån räcker! Vi måste ha minst fyra år till med en borgerlig regering för att få till ett bättre Sverige.

Idag skriver Mona Sahlin i DN om fyra nya mål som hon har kommit fram till efter en omvärdering av den socialdemokratiska politiken. Många har idag ifrågasatt det nya i förslagen och jag gör det också.

Fler jobb – Hur går det med höjda skatter?
Mer utbildning – Hur nytt är det? Skulle vara bra om Mona Sahlin samtidigt skrev något om kvalité i den svenska skolan.
Minskad barnfattigdom – Bra, vi håller alla med! Vad är nytt?
Minskat socialbidragsberoende – Ännu ett mål som vi alla har och vi trodde nog att S hade haft det länge.

Det är en lång artikel med självklara mål som fem månader före valet ännu inte är förankrade hos de partier som Mona Sahlin söker mandat att styra Sverige tillsammans med – Detta är anmärkningsvärt!

Andra bloggare: Elisabeth Svantesson, Kent Persson, Tokmoderaten, Mats Gerdau

måndag 12 april 2010

Räcker det med stängd camping?

I lördags rapporterade NA om att campingen i Kumla troligen håller stängt i sommar pga. bygget av det nya badet. En vän till mig kommenterade detta ironiskt ”ja men det är ju bra när 25000 orienterare är på ingång!”

Jag kan förstå att ingen vill campa när pålning pågår en bit bort och dessutom blir det nog allmänt rörigt på området kring badet och frågan är om folk överhuvudtaget kommer kunna ta sig in till campingen…

När det gäller bygget av det nya badet är det nog mycket som inte räcker. Jag tror för det första inte att pengarna räcker. Det har de ju egentligen aldrig gjort då Kumla kommun måste låna pengar för att bygga detta nya bad. Men jag tror inte att de avsätta pengarna räcker. Speciellt inte när nya besked och ändringarna verkar komma hela tiden.

Intentionen, som var att inte konkurrera med Gustavsvik, räcker inte heller nu när vi har köpt en vattenrusch som är längre än den nyaste vattenruschbanan som de har på Gustavsvik…

Sedan är frågan om vårt utomhusbad räcker till när pålningen börjar. Underhåll har ju inte varit Kumla kommuns starkaste gren de senaste årtiondena så frågan är om badet håller! Jag är ingen tekniker men dock tveksam.

När sedan det nya badet är klart kan man ju fråga om pengarna räcker till driften av badet. Det har vi inte fått presenterat ännu men det är ju flera år till dess…

Ökad status för lärare

Idag skriver Alliansens partiledare i DN om en lärarlegitimation som de vill införa om regeringen får förnyat förtroende i höstens val. Förslaget är bra och framförallt ser jag det som ett steg i rätt riktning för att öka lärares status.

I förslaget lyfter man fram kompetens och behörighet som viktiga faktorer för att komma tillrätta med bristerna i den svenska skolan. Endast de med yrkeslegitimation ska kunna få fast anställning som lärare och förskollärare i svenska skolor från 1 juli 2012. Vad som också är nytt och bra är att man ska införa en introduktionsperiod med mentorer för alla nyutbildade.

Jag ser fördelar med förslaget för oss i Kumla. Vi har en hel del obehöriga lärare som undervisar i Kumlas skolor och att koppla detta faktum till resultaten som presteras är enkelt, även om det inte är hela sanningen. Kravet som framförs är något som jag tror att alla föräldrar och elever tar för givet, nämligen att den som undervisar i ett ämne även ska ha utbildning i just det ämnet.

Vidareutbildning av lärare är också viktigt. I Kumla har vi tagit del av regeringens pengar i form av lärarlyft samt projekt inom läsning och räkning. Effekter av det jobbet räknar vi med att se på lång sikt och det är även på lång skit som dagens förslag från regeringen får effekter.

Andra bloggar: Moderata perspektiv, Lotta Olsson, Mats Gerdau

lördag 10 april 2010

Friskolor, räddningen för Kumlas elever?

Idag i SvD skriver Anders Morin och Malin Sahlén från Svensk Näringsliv en intressant artikel om friskolornas påverkan på kommunala skolor. De pekar på att friskolorna har bättre resultat än de kommunala skolorna men hänvsar till undersökningar som påvisar att resultaten stiger bland alla elever i de kommuner som har friskolor.

Det är detta vi moderater alltid har sagt, konkurrens och alternativ leder till att alla skärper sig.

Problemet med låga prestationer i den svenska skolan är allvarigt. Om inte våra barn lär sig det de ska och har rätt till halkar inte bara individen utan hela samhället efter. Vi måste få tillbaka ett fokus på kunskapsmålen i den svenska skolan. Friskolorna visar vägen och kan bevisligen vara till hjälp även för den kommunala skolan.

I Kumla har vi lägre resultat än länet och landet i snitt vilket vi i oppositionen under många år har påpekat och avsatt pengar till i vår budget för att lösa. Men mycket kan göras även utan extra pengar.

Tydlighet i styrning, ledarskap som inriktas på kunskapsmål, höga förväntningar på eleverna samt lugn, ordning och reda behöver inte kosta mer pengar. Det är en fråga om fokus.
Jag har träffat många kompetenta och engagerade lärare i Kumlas skolor vilket är en viktig ingrediens i en lyckad satsning på kunskap.

Jag tror att vi i Kumla brister i resurser att sätta in för att ta tag i elever med problem. Det krävs extra stöd till lågpresterande elever och mycket uppföljning. Vi måste också se till att så mycket av lärarnas tid som möjligt används till undervisning.

Kumla skulle tjäna mycket på att få en friskola i kommunen. Det skulle innebära ett alternativ för dem som vill samt en möjlighet för de kommunala skolorna att höja nivån. Förutsättningarna för att en friskola ska etablera sig är att kommunen har en välkomnande attityd och är positiva till det samarbetet som krävs för en etablering. Här ser jag ett problem då den socialdemokratiska majoriteten vi har i Kumla idag är emot alla former av alternativ.

Men oavsett friskolor så måste vi ha bra kommunala skolor. Det finns ingen ursäkt för att elever inte klarar sig igenom skolan utan godkända resultat. Det är en tragedi för varje enskild elev och det måste vi göra något åt.

Vi måste i Kumla göra helt andra prioriteringar. Det duger inte att bygga fina hus om vi inte har resurser att få till kunskap i Kumlas skolor.

Andra bloggare: Kent Persson

fredag 9 april 2010

Ett levande centrum

I Örebro rasar restaurangägarna över att de endast får ha öppet sina uteserveringar till kl 23. Det är konstiga regler om ambitionen för staden är att ha ett centrum som lockar till sig människor på sommaren. Nu lovar Staffan Werme att ta tag i frågan vilket är bra.

I Kumla har vi också uteserveringar på sommaren vilket gör att atmosfären kring torget blir mer levande. Jag tror att det är en starkt bidragande effekt till trivsel och det innebär också att vuxna rör sig i centrum under kvällstid.

Tyvärr har uteserveringarna i Kumla bara tillstånd att ha servering till kl 23 och ska vara utrymda kl 23.30. Sedan är det tomt på torget och för många människor innebär det att det känns otryggt att vistas i centrum.

Jag tycker att Kumla kommun borde vara mer generös med öpettiderna. Rimligt är att uteserveringarna i Kumla får vara öppna till kl 24 och därmed utrymda kl 00.30. Det skulle bidra till att lyfta Kumla centrum, få människor att stanna här istället för att åka till Örebro och att få fler vuxna som rör sig i centrum nattetid.

I Kumla har vi periodvis problem med att ungdomar drar runt i centrum. Många gånger sköter de sig exemplariskt men det händer att det blir bråk och vandalisering på exempelvis fönsterrutor. Om vi var fler vuxna på stan och inte lämnade över hela centrum nattetid till ungdomarna skulle detta kunna undvikas.

Jag har märkt av detta under de tillfällen jag har nattvandrat. Bara att vuxna normala människor finns på plats har en lugnande effekt.

Min åsikt är att uteserveringar bidrar både till trivsel och ett lugnare centrum.

Bloggare: Kent Persson, Lotta Olsson

onsdag 7 april 2010

Företagsamhet i Kumla

Debatten om RUT och ROT har varit intensiv den senaste tiden och jag besökte igår ett litet företag i städbranschen som har sin bas i Kumla. Jag var intresserad av att få lära mig mer om hur marknaden är i Kumla för ett serviceföretag och hur lite om kundkretsen.

Jag möttes av en duktig företagsledare med sund inställning både i sin syn på framtiden och på sina anställda. Sakta men säkert har antalet anställda under tre år växt till 6 stycken samt att praktikanter och flera timanställda finns i företaget. Personalen har olika bakgrund och det är känslan av att personen kan passa in, både med arbetsuppgiften och i gänget, som styr vem som anställs. Man jobbar aktivt med att förebygga arbetsskador, personalen är delaktiga och man diskuterar och reflekterar mycket för att hålla en bra servicenivå mot kunden.

Debatten om RUT ger fler jobb till städbranschen och markanden växer rakt upp, även i lilla Kumla. För det enskilda företaget gäller det att vara flexibel, ha en bra service och goda referenser.

Att kundkretsen är höginkomsttagare är en MYT lika så att personalen känner sig som pigor.
Kundkretsen består av människor från alla samhällsklasser, äldre, yngre, ensamstående och småbarnsfamiljer. Kunderna höjer personalen till skyarna och är så tacksamma för det jobb som görs i deras hem.

Det är ur de små företagen som jobben kommer. Det är företagsamma individer som tar oss ur krisen och det är företagare som Tina Johansson som vi behöver ha fler av i Kumla.

tisdag 6 april 2010

Vågar inte vården?

Övervikt och fetma är en av våra stora folkhälsoproblem och det är viktigt att människor som lider av dessa problem får hjälp. I Örebro län har vi störst andel överviktiga kvinnor i landet och det är en siffra som vi måste göra något åt.

Det förebyggande arbetet är viktigt. Att människor tidigt lär sig att rörelse ska vara en del av vardagen och vad som är nyttigt och mindre nyttigt att äta. Det är viktigt att vi planerar våra samhällen så att det är möjligt att röra sig i trevliga miljöer och det är viktigt att ge stöd till idrottsföreningar som i de allra flesta fall ger en bra fostran till ett aktivt liv.

Förskola, skola, politiker och sjukvård har alla ett ansvar för det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma.

Det som oroar mig är att människor inte får hjälp när de söker den. Idag rapporterades på radion om en undersökning som visar att människor med övervikt möts av tystnad från vården. När människor med övervikt eller fetma kommer till sjukvården så bör personalen där ge dem råd och stöd i livsstilsfrågor. Man bör påtala risken med att ha en övervikt och vad som kan göras för att komma tillrätta med problemet.

Vad jag förstår från dagens rapportering säger överviktiga människor att de är mottagliga för samtal från vården när de kommer dit men att vårdpersonalen inte tar upp ämnet. Det är skrämmande.

Sjukvården måste ta sitt ansvar för att utbilda och stötta personalen i hur de ska bemöta människor med fetma. Jag antar att personalen av artighet inte tar upp ämnet för alla som jobbar inom vården bör veta riskerna med fetma och övervikt.

lördag 3 april 2010

Förvaltning av skattemedel

Skatter har diskuteras flitigt den senaste tiden. Skatter är ämnet för veckans bloggdebatt och på tidningarnas ledarsidor skrivs mycket i ämnet. Det måste vara svårt för den röd-gröna oppositionen att samla ihop sina argument nu när bevisen är många på att lägre skatter inte automatiskt innebära sämre välfärd. Regeringen sänker skatten på arbete samtidigt som välfärden finns kvar, det är nytt och det är bra.

Jag tror att människor är villiga att betala skatt till en viss nivå om man vet att de pengar som betalas in går till något vettigt. Men jag tror att svenska folket börjar vakna upp ur sin illusion om att höga skatter är en förutsättning för de system vi har i Sverige. Jag tror att många börjar inse att den svenska modellen kanske inte alltid är det mest effektiva. Vi bör fundera kring effektivitet, huruvida det offentliga är mest lämpad att sköta allt och hur människors önskan att själva bestämma över sina liv ska göras möjligt.

Jag tror att människor, efter de skattesänkningar som jobbskatteavdraget har inneburit, vänjer sig vid en lägre skatt och en större summa pengar i plånboken. Det kommer att bli svårt att ändra detta utan stora reaktioner. Här har de röd-gröna ännu ett problem.

I Kumla brukar jag påpeka att politik handlar om att prioritera och att de pengar vi har att förvalta ska behandlas med respekt och för kumlabornas bästa. Nu börjar människor i Kumla vakna upp och reagera på hur socialdemokraterna hanterar våra skattemedel.

Kumla kommun gör stora investeringar trots att pengar inte finns. Detta har inneburit att besparingar fick göras i hela kommunen under förra året och det kommer att innebära att lån ska tas och ytterligare besparingar måste göras i verksamheten framöver. Nu klarar inte skolan av sina mål och socialen drar över sin budget. Detta vet människor i Kumla om och jag tror att de förstår att prioriteringarna som socialdemokraterna gör med kumlabornas pengar är fel.

torsdag 1 april 2010

Fler sommarjobb i Kumla

Regeringen kom igår med besked om nya tänkta satsningar på barn och ungdomar vilket bör ge effekt för oss i Kumla.

Först var det högre flerbarnstillägg vilket är bra för småbarnsfamiljer med stor försörjningsbörda. Sedan var det två speciella satsningar på ungdomar som jag ser som mycket intressant för oss i Kumla som brottas med många sysslolösa unga människor.

Det ena som görs är en särskild sommarjobbsatsning för skolungdomar och avser sommarjobb i kommuner, landsting och ideella föreningar. Sommarjobb är ett sätt att ge unga människor möjlighet till tidig kontakt med arbetsmarknaden och det är bra att resurser tillförs till detta.

De 100 miljoner som regeringen satsar beräknas skapa ca 15000 sommarbobb på heltid och ska göra det möjligt för hel- eller deltidsanställningar som pågår i 2-8 veckor under juni-augusti. Målgruppen är ungdomar som slutar nian eller ettan/tvåan i gymnasiet.

Detta bör innebära att fler ungdomar i Kumla kan få sommarjobb i år vilket är bra för alla oss som bor i Kumla. Det gäller bara att kommunen och föreningarna nu drar sitt strå till stacken!

Den andra satsningen som görs är att mer pengar tillförs till sommarskola för elever mellan 14 och 19 år. Vi hade sommarskola i Kumla förra året och nu med nya pengar finns det möjlighet att utöka antalet platser. Detta är ett bra tillskott för oss i Kumla som ligger efter med vår måluppfyllelse. Elever får genom denna extra undervisning möjlighet att förbättra sina kunskaper. Det är bara att tacka och ta emot!