torsdag 25 september 2014

Lärare = Framtidsyrke

Vi får idag rapport från Skolverket om antalet lärare som är behöriga i de ämnen de undervisar – Alarmerande siffror är bara förnamnet!

Allt för många undervisande lärare är inte behöriga i det de undervisar. Elevernas resultat blir självklart därefter. Detta ser vi i Örebros betygsstatistik där antalet grundskoleelever som var behöriga till gymnasiet efter förra läsåret endast var 85%. Vi vet att går man inte på gymnasiet så är risken stor att hamna i ett utanförskap. Så rent krasst kan man säg att Örebro skickat 15% av eleverna direkt in i utanförskap!

Vad göra? Anna Ekström, GD på Skolverket, vill se samarbete i frågan och visst är det så. Att ha kompetenta pedagoger är en fråga som vi ska ta på allvar då vi vet att det är i mötet mellan en skicklig pedagog och elev som det händer. Fler måste vilja bli lärare och då gäller det att på allvar se till att läraryrket blir attraktivt. Vi måste utbilda fler och vi måste se till att fler stannar i yrket. Att samverka för att hitta strategier för detta är klokt.

På lokal nivå anser jag att vi kan göra mer. Först måste vi sluta spara på skolan (S har de senaste tre åren sparat 40 miljoner på skolorna i Örebro). Sedan måste vi se till att arbetsmiljön på våra skolor blir bättre. Jag tror också på att ge den enskilda skolan större frihet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Varje rektor måste ha ledarförmåga och ges förutsättning att ta tag i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Vi måste minska på pedagogernas administrativa uppgifter – En del i det är att minska klassernas storlek. Klassen ska vara så liten så att pedagogen har möjlighet att se varje elev och dess behov.

Vidare måste skolan ha resurser till skolhälsa, vaktmästare och studie- och yrkesvägledare. Fungerar dessa funktioner får lärare i större utsträckning vara lärare.

Vi måste ge varje elev så mycket tid som möjligt med skickliga pedagoger. Varje elev ska mötas av höga förväntningar och utmanas i att hela tiden utvecklas. Ska vi klara det måste målen från den politiska ledningen vara tydliga och skolan prioriteras högre i den kommunala budgeten.


Lärarnas Tidning 26/9

fredag 12 september 2014

Låg trovärdighet i löften från S

I ett brev till lärare i Örebro lovar Lena Baastad att börja satsa på skolan – Jag säger att det är på tiden!

Sedan omvalet har Socialdemokraterna i Örebro, trots höjda statsbidrag på 573 miljoner sedan 2006, sparat 40 miljoner på skolorna i Örebro. Pengen per elev krymper, lärarna sliter halvt ihjäl sig och påtalar gång på gång att resurserna inte räcker men Socialdemokraterna är nöjda med att de har investerat i lokaler!

Jag tror att brevet för många pedagoger i Örebro känns som ett slag i ansiktet. Jag tror att många blir irriterade över att Socialdemokraterna inte lyssnar eller bryr sig om vad personalen säger. Jag tror att många funderar om det ännu en gång bara är fina ord utan substans.

För mig är Socialdemokraternas skolpolitik obegriplig. Varför skär man först ner på verksamheten och sedan, när valet kommer, påtalar att skolan är viktig och måste satsas på? Varför är man så otydlig i sin ambitionsnivå under mandatperioden för att i valrörelsen vakna upp och påtala att skolan är viktig?

Dessutom är löftena som Socialdemokraterna i Örebro ger villkorade. Det måste bli en S-styrd regering i Rosenbad. Det lyser igenom – de har ingen lokal politik för skolorna i Örebro!

Får Nya Moderaterna i Örebro förtroendet på söndag lovar vi, oavsett regering, att göra följande: Satsa på färre barn per grupp i förskolan, mindre klasser i skolan och ett strukturerat arbete mot mobbning och kränkningar på våra skolor.

Jag vill höja och tydliggöra den politiska ambitionsnivån för Örebros skolor. Varje elev ska klara minst godkända betyg i alla ämnen. Varje elev ska mötas av en skicklig pedagog och till detta måste varje skola och varje lärare få förutsättningar.


måndag 8 september 2014

Lokal politik för fler Örebroare i arbete

Mer kan göras för att människor i Örebro ska komma i arbete. Det gäller att ge förutsättningar för företag att etablera sig, verka och utvecklas i vår stad. Det gäller också att skapa bättre förutsättningar för människor att komma i arbete.

Idag föreslår vi att de som söker försörjningsstöd inom 24 timmar ska garanteras ett möte med en handläggare och en arbetskonsulent. På mötet ska en noggrann kartläggning göras av personens kompetens, arbetslivserfarenheter och anställningsbarhet, samt vilka behov som finns för att dessa ska leda till egen försörjning.

I fredags la vi förslag om att alla arbetssökande ska ha rätt till förskola för sina barn. Detta för att människor inte ska behöva tacka nej till ett jobb eller en praktikplats för att man inte har en plats i förskolan.

Tidigare har vi sagt att människor som är arbetslösa och lever på försörjningsstöd på heltid ska vara i aktivitet. Då med att söka arbete, utbilda sig eller vara i praktik. För att detta ska varar möjligt är det viktigt att ha en struktur, vilket fås genom samtalet, samt en plats i förskolan om man har små barn.

Nya Moderaterna i Örebro vill skapa möjligheter för fler att ha ett jobb att gå till - Vi gör det genom praktisk politik, lokalt i Örebro.

 

torsdag 4 september 2014

Skolan är viktigast för Örebroarna

Radio Örebro har, via en undersökning som Novus gjort, kommit fram till att skolan är valets viktigaste fråga för Örebroarna. Jag håller med. Klarar vi inte skolan klarar vi inte jobben och klarar vi inte jobben så klarar vi inte välfärden. Ett logiskt men ack så viktigt resonemang.

I Örebro har vi utmaningen att klara fler elever genom grundskola och gymnasium med minst godkända betyg. Klasserna är stora och resurserna knappa för att klara av elever i behov av särskilt stöd. Så här har det varit hela mandatperioden men trots detta har Socialdemokraterna sparat 40 miljoner på skolan!

Trots att stadsbidragen till Örebro kommun har ökat har Socialdemokraterna prioriterat betong före barn!

Nya Moderaterna har sagt nej till varje nedskärning av skolan som gjorts sedan omvalet. Vi har satsat 110 miljoner mer än S-majoriteten på skolorna i Örebro.

Nya Moderaterna lovar mindre förskolegrupper, mindre klasser i skolan, ett tydligare fokus på kunskap i Örebros skolor samt ett strukturerat arbete för nolltolerans mot mobbning och kränkningar.

För oss Moderater är skolan viktig. Vi vill att varje elev ska mötas av höga förväntningar och få mer tid tillsammans med skickliga pedagoger. Vi vill se tidiga insatser för de elever som, av olika anledningar, halkar efter. Vårt mål är självklart att varje elev i Örebros skolor ska nå minst godkänt betyg i varje ämne.

 

måndag 1 september 2014

Förbättra lärares möjlighet att göra ett ännu bättre jobb

Jag håller med signaturen ”Lärare”, som skrev på insändarsidan i NA förra veckan, om att lärarna i svensk skola behöver arbetsro. Alliansens skolreformer har varit nödvändiga för att återupprätta kunskapsskolan och viktigt är att dessa sjösätts fullt ut i varje klassrum. Nu ska vi prioritera att varje pedagog ges tid till sitt huvuduppdrag – att förmedla kunskap.

Samtidigt menar jag att varje skola och lärare ständigt måste bejaka förändring. Samhället utvecklas, ny forskning kommer och skolan måste hänga med. Därför är kompetensutveckling och diskussioner mellan pedagoger på skolan viktigt. För detta måste avsättas tid.

När jag är ute och besöker skolor i Örebro möts jag av engagerade pedagoger som med all rätt är stolta över sitt yrke och det arbete de gör. I engagemanget står eleven i centrum och många är de lärare som är villiga att göra det lilla extra för att eleven ska lyckas. Men jag möts också av en frustration över stora klasser, otillräckliga resurser, en tung arbetsbörda och många arbetsuppgifter som man inte anser tillhör läraryrket.

Jag anser att vi kommunpolitiker på ett bättre sätt måste ta dessa signaler från skolans personal på allvar. Vi måste göra mer för att förbättra förutsättningarna för varje lärare att göra ett ännu bättre jobb.

Nya Moderaterna i Örebro har sedan omvalet sagt nej till Socialdemokraternas totalt 40 miljoner i nedskärning på skolan. Nya Moderaterna lovar mer resurser till Örebros skolor. Vårt tydliga mål är att alla elever ska klara minst godkända betyg i alla ämnen. Nya Moderaterna lovar att minska klassernas storlek, förbättra anti-mobbningsarbetet och ge varje elev mer tid tillsammans med skickliga pedagoger.