torsdag 25 september 2014

Lärare = Framtidsyrke

Vi får idag rapport från Skolverket om antalet lärare som är behöriga i de ämnen de undervisar – Alarmerande siffror är bara förnamnet!

Allt för många undervisande lärare är inte behöriga i det de undervisar. Elevernas resultat blir självklart därefter. Detta ser vi i Örebros betygsstatistik där antalet grundskoleelever som var behöriga till gymnasiet efter förra läsåret endast var 85%. Vi vet att går man inte på gymnasiet så är risken stor att hamna i ett utanförskap. Så rent krasst kan man säg att Örebro skickat 15% av eleverna direkt in i utanförskap!

Vad göra? Anna Ekström, GD på Skolverket, vill se samarbete i frågan och visst är det så. Att ha kompetenta pedagoger är en fråga som vi ska ta på allvar då vi vet att det är i mötet mellan en skicklig pedagog och elev som det händer. Fler måste vilja bli lärare och då gäller det att på allvar se till att läraryrket blir attraktivt. Vi måste utbilda fler och vi måste se till att fler stannar i yrket. Att samverka för att hitta strategier för detta är klokt.

På lokal nivå anser jag att vi kan göra mer. Först måste vi sluta spara på skolan (S har de senaste tre åren sparat 40 miljoner på skolorna i Örebro). Sedan måste vi se till att arbetsmiljön på våra skolor blir bättre. Jag tror också på att ge den enskilda skolan större frihet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Varje rektor måste ha ledarförmåga och ges förutsättning att ta tag i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Vi måste minska på pedagogernas administrativa uppgifter – En del i det är att minska klassernas storlek. Klassen ska vara så liten så att pedagogen har möjlighet att se varje elev och dess behov.

Vidare måste skolan ha resurser till skolhälsa, vaktmästare och studie- och yrkesvägledare. Fungerar dessa funktioner får lärare i större utsträckning vara lärare.

Vi måste ge varje elev så mycket tid som möjligt med skickliga pedagoger. Varje elev ska mötas av höga förväntningar och utmanas i att hela tiden utvecklas. Ska vi klara det måste målen från den politiska ledningen vara tydliga och skolan prioriteras högre i den kommunala budgeten.


Lärarnas Tidning 26/9

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar