onsdag 10 januari 2018

Ledarskap

Jag har alltid haft inställningen att ledarskapet i en organisation kan försätta berg. Har man en bra chef så upplevs jobbet enklare, man sporras till att prestera och det innebär ofta att uppsatta mål nås. Det gäller att välja rätt chef brukar jag säga vilket inte alltid så lätt och det händer ju att man i ett befintligt jobb blir tilldelad en chef. Då handlar det om att ledarskapet längre upp i organisationen presterar och förstår sin roll i tillsättande av chefer.

Allt detta gäller i privata näringslivet likväl som i offentligt finansierad verksamhet. Skillnaden är dock att i offentlig verksamhet är det skattebetalarnas pengar som riskeras när ledarskapet brister. (Ett aktuellt exempel på det har vi i Örebro när Lars Jonsson köps ut med två årslöner.) Skillnaden är också att brister i offentlig verksamhet påverkar kvalitén på vård, skola och omsorg. Detta är allvarligt. Vi ska kunna lita på att våra skattepengar förvaltas väl!

I skolans värld har rektorn stor betydelse för hur väl eleverna presterar. Ett tydligt exempel på det är Hamid Zafars ledarskap på Sjumilaskolan i Biskopsgården i Göteborg. Höga förväntningar, tydlighet, ordning och reda har vänt en kaosskola till en normal skola. Allt går vilket jag ständigt hör när jag pratar med kloka skolledare.

Våra elever är vädra bra skolledare. Det handlar om bra ledarskap men också förutsättningar att verka och tydlighet från ledning och politik om vad skolan ska hålla på med. Kunskapsuppdraget ska stå i fokus och vara det som genomsyrar all skolverksamhet. I det måste ingå trygghet, studiero och en bra studiemiljö.

I dagarna diskuteras just de mjuka värdena i skolan och den rapport från Svenskt Näringsliv som jämför hur privata och offentliga skolor presterar. Rapporten påvisar att elever i privata skolor ger sina skolor bättre omdömen när det handlar om elevomsorg. Jag är övertygad om att ledarskapet på skolan har stor betydelse för detta resultat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar