onsdag 24 januari 2018

Innanförskap

En av Sveriges stora utmaningar är att se till att människor som kommit och kommer till vårt land känner sig välkomna, förstår vårt samhälle, lär sig språket och klarar sin egen försörjning. Vi måste bli bättre på att möjliggöra innanförskap!

Jag anser att varje ”inhemsk” svensk i detta har ett ansvar. Vi kan exempelvis vara trevliga mot grannar med annan härkomst och engagera oss ideellt i något av allt som finns (språkcaféer, mentorsprogram mm) för att möta våra nysvenskar. Men, det största ansvaret har individen att inkludera sig själv i sitt nya hemland.

Här ska vi vara tydliga, förklara vad som gäller, presentera de verktyg som finns samt tala om vilka rättigheter och skyldigheter vi alla har som bor i det här landet. Om jag kom till ett nytt land för att bosätta mig och min familj är detta precis vad jag skulle efterfråga.


Jag anser också att vi ska vara tydlig med att språket har stor betydelse för hur väl man kommer in i det svenska samhället. Kan man svenska är det lättare att få ett jobb och att vara med och bidra i det svenska samhället.

En som är tydlig i detta är Mustafa Panshiri som reser runt i Sverige och pratar med ensamkommande om att de måste lära sig svenska och de kulturella koderna . Jag har lyssnat till honom och anser att han är en av de som på ett bra sätt kan kommunicera med våra nysvenskar.  


Vi Moderater presenterade i förra veckan ett förslag som innebär att vi ska ha ställa krav på att kunna svenska för att få etableringsersättning, permanent uppehållstillstånd och bli svensk medborgare.
 
Förslaget är bra och nödvändigt! Det innebär dock ett stort ansvar på oss ute i kommunerna att erbjuda bra kvalité på undervisningen i svenska.

Här anser jag att har vi måste göra mer. SFI-undervisningen måste bli bättre och mer tillgänglig för alla samt att våra grundskolor och gymnasieskolor måste få förutsättningar att klara sitt uppdrag.
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar