fredag 19 januari 2018

Värna valfriheten för Örebros äldre

Här om dagen aviserade Örebros socialdemokrater, tillsammans med C och KD, att de kraftigt vill begränsa örebroarnas rätt att välja vem som kommer hem till dem och utför hemtjänst. Anledningen ska vara att komma tillrätta med kommunens stora underskott på området. Ett underskott som S/C/KD-styret själva åstadkommit eftersom de misslyckats med att anpassa den kommunala verksamheten efter att Örebros äldre själva väljer hemtjänst.

Men att på detta sätt begränsa människors rätt att bestämma vem som kommer in i deras hem är helt fel väg att gå! Nej, gör om och gör rätt. En kommun i framkant måste kunna hantera valfriheten och se till att den egna organisationen anpassas efter den verklighet som råder. 

Detta handlar om välfärdens innersta kärna. Det är människor som behöver hjälp och som måste öppna upp sina hem för att klara sin vardag. Jag anser att vi ska erbjuda kvalité i det som finansieras via skatten och ha stor respekt för den enskildes inflytande. 

Vi Moderater föreslår därför bibehållen valfrihet men att de företag som erbjuder hemtjänst ska erbjuda allt som den äldre har behov av, både service och omsorg. Idag kan företagen vara specialiserade på en del av dessa två uppdrag vilket gör att många äldre i Örebro har flera utförare inne i sina hem och därmed möter massor med olika personer.

Med vårt förslag blir det enklare och mer överskådligt för de äldre att välja. Utföraren får en bättre insyn i den äldres behov och önskemål och kan då samordna de insatser som behövs. Jag är övertygad om att förutsättningarna för hög kvalité i hemtjänsten med detta blir stor och att antalet olika människor som är hemma hos den äldre minskar. 

För mig är det viktigt att äldre örebroare har ett rikt utbud av hemtjänst att välja på och att de, oavsett vad de väljer, garanteras hög kvalité.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar