tisdag 16 januari 2018

Valrörelse

Valåret 2018 har börjat och för egen del filar jag på förslag till den skolpolitik som vi Örebromoderater ska gå till val på. För mig är en skola som klarar sitt uppdrag den frågan som står mig närmast men självklart finns det många andra frågor som också är viktiga.

Att fler av de som står långt ifrån arbetsmarknaden (exempelvis utlandsfödda och människor med en funktionsnedsättning) kommer i arbete står högt på dagordningen. Likaså att få ordning på kommunens verksamhet så att Örebroarna kan lita på att de skattepengar som de betalar in används på bästa sätt. Dessutom värnar jag valfriheten inom skola och omsorgen då jag har ett stort förtroende för att människor i Örebro vet vad som passar dem bäst.

Många är de organisationer som agerar i valrörelsen och visst, så ska det vara. Partierna har sina ”samarbetspartners” vilka i de flesta fall är öppna med sina sympatier och driver sina frågor vilket gynnar endera sidan i svensk politik.

Vad som dock vänder sig i min mage är LO. Jag vet deras historia och jag anser att de värnat sina grupper på många goda sätt genom åren. Men att så tydligt, som Guovelin och Andersson gör i dagens NA, gå ut med att fackliga företrädare ska agera valarbetare för Socialdemokraterna är magstarkt. (Jag som trodde att tvångsanslutningen var avskaffad!)

Är det verkligen OK för medlemmarna att deras avgifter går till att bedriva partipolitik istället för att värna medlemmarnas arbetsvillkor? 

För egen den skulle jag direkt gå ur facket om mitt fackförbund (Civilekonomerna) tog så tydlig ställning för ett parti.

Nej, låt de politiska partierna bedriva valrörelse!


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar