tisdag 6 februari 2018

Kvalité i förskolan kräver rätt bemanning

En förskola med kvalité är en viktig del i hur våra barn sedan klara sin skolgång. Därför oroas jag av det förslag på bemanning av förskollärare som socialdemokraterna i Örebro nu föreslår.

I deras värld räcker det att ha en förskollärare på två avdelningar – I min värld är det en absurt låg ambitionsnivå!

Att tro att vi får en förskola med kvalité om en förskollärare ska hantera två avdelningar är naivt. (Det är ju förskollärarna som har ansvaret för att barnen lär sig det de ska enligt läroplanen!) Arbetstiden för den förskolläraren kommer troligtvis gå till handledning av övrig personal istället för att jobba i barngrupp. Det kommer innebära att den utbildade pedagogen spenderar  för lite tid i barngrupp för att veta barnens behov. Det blir ett moment 22…

Istället måste ambitionsnivån höjas och målet ska vara att det jobbar två förskollärare på varje avdelning. Då säkras kvalitén och förskolans pedagogiska uppdrag kan genomföras.

I debatten anklagar socialdemokraterna mig för att inte se verkligheten där bristen på förskollärare är ett faktum. Jag menar att vi just på grund av detta måste ha en hög ambitionsnivå, säkra kvalitén och skapa förutsättningar för förskollärare att vara förskollärare. Örebro kommer behöver kunna locka rätt personal till våra förskolor och det gör vi inte om förskollärare inser att de kan få jobba ensamma med hela det pedagogiska ansvaret för så många barn som två avdelningar är. De flesta inser att det uppdraget blir ogenomförbart!

Vi måste locka med höga ambitioner och en vilja att införa karriärtjänster, högre lön för duktiga pedagoger, bra ledarskap, möjlighet att påverka och utveckla verksamheten, kompetensutveckling och kollegialt lärande.

För mig lyser det igenom att Örebros socialdemokrater vill sätta en låg nivå på antalet förskollärare för att sedan kunna skriva grönt i protokollet när verksamheten utvärderas! Detta är inget annat än ett svek mot barn, föräldrar och Örebros skattebetalare!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar