måndag 19 februari 2018

Gör rätt från början

Skapar vi förutsättningar för att det blir rätt från början så ökar förutsättningen för våra elever att klara skolan. Detta låter för de flesta klokt men orkar vi göra just detta?

Det handlar om att vara tydlig med skolans uppdrag och att förskollärare och lärare får en chans att sköta sitt jobb. Det handlar också om att lyfta frågorna högt upp i på den politiska dagordningen.

Förskollärare vittnar konstant att vi gör precis tvärt om. De skriver kontinuerligt insändare om en ohållbar situation på våra förskolor men ansvariga politiker tiger, tiden går och det är eleverna som får betala det högsta priset.

Förskoleupproret som startade 2013 beskriver nu i #pressatläge vardagen i förskolan och det är allt annat än en smickrande beskrivning. Något av detta går att läsa i Anki Janssons insändare från den 7/2 och idag i insändaren signerat ”Kumla-pedagog”.

Vi behöver ta tillvara den kraft som finns bland förskolans personal innan den tar slut. Ta seriöst på det viktiga uppdrag som förskolan har i att förbereda våra barn för skolan och skapa rätt förutsättningar för det.

Ett krav från förskoleupproret som vi Örebromoderater håller med om, och har drivit i flera år, är att ha max 15 barn i förskolan grupper. Vi anser också att förskollärare ska finnas på varje avdelning och att vi ska införa karriärtjänster i förskolan. Allt detta behövs för att värna kvalitén och locka fler att välja att jobba i förskolan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar