måndag 26 februari 2018

Lovskola

Idag är eleverna i Örebro tillbaka i skolan efter årets sportlov. Ett lov som i år gav möjlighet till vinteraktiviteter även i och kring Örebro. Jag vurmar ju för fysisk aktivitet och rörelse, och hoppas att många elever nyttjade alla de möjligheter till aktiviteter som erbjöds förra veckan. Det är bra att kommunen och föreningar erbjuder lediga elever ett aktivt sportlov och att det finns möjlighet att testade nya sporter.

Men ännu bättre hade det varit om eleverna också erbjöds lovskola. Att få möjlighet att under lovet läsa ikapp det man missat eller på annat sätt behöver fördjupa sig i vore bra för många elever. Särskilt för alla de som idag inte klarar skolans kunskapsmål.

För Örebro kommun klarar inte sitt uppdrag att ge alla elever fullgoda kunskaper i den kommunala skolan. Efter förra läsåret (2016/2017) hade 136 elever (9%) inte knäckt läskoden i etta, 320 elever (21%) inte klarat kunskapskraven i trean, 301 elever (25%) inte klarat godkänt i alla ämnen i sexan och 318 elever (27%) i nian hade inte klarat målen i alla ämnen.

Ja, siffrorna talar för sig själv – Detta är ett misslyckande som vi måste komma tillrätta med! Att erbjuda lovskola på alla lov löser inte problemen men det är ett steg i rätt riktning. Det talar om att skolan är viktig, att vi satsar på kunskap och att målet är att varje elev ska klara minst godkända betyg.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar