tisdag 13 februari 2018

Örebroarnas pengar ska användas rätt

Jag tror på människors förmåga att bestämma över sina egna liv. För mig är det självklart att varje familj ska bestämma vilken skola barnen ska gå i och den äldre vem som kommer hem och utför den vård som hen behöver. Lika självklart är det för mig att vi gemensamt, via skatten, finansierar detta.
 
Viktigt för mig är att skattebetalare ska kunna lita på att vi politiker förvaltar pengarna som betalas in effektivt och med respekt. Vi ska heller inte ta in mer i skatt än vad som är nödvändigt.
 
Med detta som utgångspunkt är jag stolt över att vi idag har presenterat förslaget att Örebroarna ska få tillbaka den skattehöjning på 50 öre som Socialdemokraterna genomförde 2016. Vi ser att kommunen inte behöver dessa pengar när skatteprognosen nu räknas upp (med 88 miljoner), kommunens överskott är stora och effektiviseringar i politiken och kommunens förvaltning kan göras.
 
Socialdemokraterna påstår i debatten att vi riskerar välfärden. Men själva gör de i Örebro ett dubbelfel när de tar ut för mycket skatt av Örebroarna och levererar alldeles för låg kvalité i välfärden. Dessutom vet alla med insyn i kommunens ekonomi att pengarna finns men behöver användas rätt.
 
Vi Moderater har länge sagt att Örebro kommun behöver komma tillbaka till sitt kärnuppdrag - skolan, vården, omsorgen.
 
Det handlar om att styra verksamheten åt rätt håll och förvalta Örebroarnas pengar väl. Vi Moderater vill fokusera på det som örebroarna förväntar sig att vi ska fokusera på. Att barnen ska få en förskola och skola som gör dem redo för arbetslivet och att ge en värdig omsorg till våra äldre.

Det handlar också om ett tryggt Örebro, att vi med respekt och värdighet tar hand om människor som behöver stöd och inkluderar och erbjuder relevant utbildning för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Örebroarna ska kunna lita på kommunen – I det ingår att vi har ett rimligt skatteuttag så att människor får bestämma så mycket som möjligt över sina egna pengar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar