lördag 30 december 2017

En skola i kris?

Det är alltid lika intressant att läsa Inger Enkvists kolumn i SvD. Hon är skarp, kritisk och har ofta rätt om sakers tillstånd i svensk skola. Här om dagen kunde vi läsa om vikten av att se sambanden i vad som händer i skolan och att de få åtgärder som regeringen genomför leder fel. Enkvists analys är att allt blinkar rött just nu! 

Lärarutbildningen måste bli bättre så att den lockar till sig de bästa studenterna. Det går inte att som nu bara öka antalet platser och därmed locka till sig studenter som tyvärr har för låga ingångskunskaper.


Vi måste även se till att de lärare som vi har får vara lärare, undervisa och slippa uppgifter som andra kan göra. Lärare måste också kontinuerligt få kompetensutveckling och coachning för att bli skickliga i sitt yrke. För det är just skickliga lärare som våra elever ska möta.

I skolan ska elever mötas av höga förväntningar, kunskaper ska mätas och brister åtgärdas tidigt. Därför är det märkligt att regeringen nu anser att antalet nationella prov ska minska och då de tidiga proven på gymnasiet allt för att minska elevernas stress. Om detta skriver Lifvendahl i SvD. Jag tror att vetskapen om att för sent få reda på hur ens kunskaper ligger till stressa mer än något annat!

En sak denna regering gjort bra är att införa ’samverkan för bästa skola’. Där går Skolverket in i skolor som har stora problem att klara sitt uppdra, hjäper dem att rota fram vad grunden till problemen är föreslå sedan åtgärder. Mer sånt!

Till slut måste studiero garanteras i svensk skola. Det kräv en samsyn från alla att i skolan är det kunskapsinlärning som gäller vilket kräver struktur, ordning och reda under skoltid. Om elever och föräldrar möts av denna tydlighet så är jag övertygad om att det går. Skolan ska vara skola och inget annat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar