torsdag 2 oktober 2014

Dagens skola påverkar huruvida unga väljer läraryrket

Jag delar Ericssons oro över svensk skola och det faktum att så få lärare är behöriga att undervisa i det de undervisar. Att detta sker samtidigt som vi alla vet att svenska elever kunskapsmässigt halkar efter är ett stort problem. Slutsatsen som Ericsson har, att återupprätta respekten för kunskap, håller jag med om men det är fler saker som måste falla på plats.

Allt börjar med en bra lärare och jag vill att varje elev ska få så mycket tid som möjligt med skickliga pedagoger. Jag tror dock, till skillnad från Ericsson, att färre elever per klass, alternativt att ha två pedagoger i en stor klass, är en förutsättning för att pedagogen ska ha möjlighet att se och möta varje elev.

Bakom varje skicklig pedagog står en bra skolledare. Jag anser att rektorn på skolan är en nyckelperson för att lyfta skolresultaten, i Örebro och i Sverige. Resurser måste finnas så att rektor kan leda det pedagogiska arbetet och utveckla skolan efter dess förutsättningar. Lärare på varje skola måste ha tid till att diskutera pedagogiska utmaningar samt kontinuerligt få kompetensutveckling.

Ericsson menar vidare att pengar inte är ett problem. Visst, skolan har fått ökade resurser från staten men frågan är hur dessa resurser ser ut per elev ute på våra skolor. I Örebro har elevpengen minskat och det jag får till mig i mötet med lärare och rektorer är att resurserna är knappa. Resultatet blir stora klasser, neddragna kringresurser (exempelvis vaktmästare, studie- och yrkesvägledare, skolhälsa) och en hög arbetsbelastning för alla på skolan. Vi ser det också i diskussionerna om resurser till elever som har behov av särskilt stöd. Skolan måste många gånger prioritera mellan elever som behöver extra resurser och resultatet blir att pengarna inte räcker till alla.

Allt detta sammantaget har betydelse för hur många som väljer att satsa på att bli lärare.

Jag anser att vi är många som har ansvar för att attrahera fler till läraryrket. Framtidsutsikterna måste vara bra men dagens situation måste också attrahera. Vi måste tillsammans se till att lyfta goda exempel på när skolan lyckas och se till att varje skola gör mer av det som vi vet fungerar.

Jag vill att varje elev ska få så mycket tid som möjligt med skickliga pedagoger. Varje elev ska mötas av höga förväntningar och utmanas att hela tiden utvecklas. Ska vi klara det måste målen från den lokala politiska ledningen vara tydliga och skolan prioriteras högre i den kommunala budgeten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar