måndag 20 oktober 2014

Prioritera arbetet mot kränkningar i skolan

Varje elev ska bemötas med respekt och känna sig trygg i Örebros skolor. Det som Madeleine Sohlberg, på NA åsiktssida 11/10, beskriver angående mobbning och kränkningar på våra skolor måste vuxna i skolan ta på största allvar.

Nya Moderaterna har, till skillnad mot Socialdemokraterna, i vår budget prioriterat två miljoner för att fördjupa och förtydliga arbetet mot mobbning i Örebro. Vi gör det för vår övertygelse om att trygga elever lär sig mer. Vi gör det för att varje elev har rätt att komma till skolan med glädje varje dag. Vi gör det för att skolan ska vara en plats där varje elev ska känna att det är OK att vara den man är. Det största sveket vuxna i skolan kan göra är att välja att titta bort eller att inte agera när en elev far illa.

För mig är det viktigt att varje vuxen på varje skola, varenda dag jobbar med värdegrundsarbetet. Det ska vara tydligt på varje skola vad som gäller, hur vi behandlar varandra och direkt ska åtgärder sättas in när en elev upplever att han eller hon behandlats fel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar