tisdag 7 oktober 2014

Skolan måste prioriteras högre

Jag vill ha en skola där varje elev möts av höga förväntningar och ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Jag vill ha en skola med inställningen att det är skolan som misslyckas när en elev inte klarar målen. Vi kan aldrig lägga skulden på eleven, skolan måste vara så professionell att den klarar varje elev.

För mig är det en farlig väg att gå när man likt Sture Barkin, rektor på Gumaeliusskolan, i NA den 3/10 skyller skolans misslyckande på eleven. År 2014 måste vi kunna ställa högre krav än så! Idag har föräldrars studiebakgrund och engagemang i allt för hög grad påverkan på studieresultaten. Detta måste vi tillsammans se till att ändra på. Skolan måste ha en förmåga att möta varje elev, stötta, motivera och involvera alla vårdnadshavare i sina barns skolgång.

För att klarar detta måste skolan fokusera på sitt kunskapsuppdrag. Detta är tydligt i Alliansens förändring av svensk skola och det behöver bli tydligt på lokal nivå här i Örebro. Det politiska lokala målet ska vara att varje elev ska klarar minst godkända betyg.

Vidare måste resurser finnas för at skolan ska klarar sitt uppdrag. Under innevarande mandatperiod har Socialdemokraterna sparat 40 miljoner på Örebros skolor vilket går tvärs emot de behov vi har. Nedskärningar i skolan får till konsekvens att lärarnas arbetsbelastning ökar vilket drabbar eleverna.

Från tidigare inlägg vet vi att Barkin är emot det fria skolvalet. För mig är det främmande att ta ifrån eleven rätten att välja skola. Jag är heller inte övertygad om att friskolor väljer bort elever med särskilda behov. Vid mina besök i Örebros skolor möter jag hela tiden bevis på motsatsen.

Alla skolor i Örebro ska vara bra. Det är vi skyldiga dagens barn och unga. Jag är övertygad om att det även skulle kunna vara så om vi styr resurserna rätt, har ett tydligt kunskaps fokus och låter varje skola utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Jag vill att varje elev ska få så mycket tid som möjligt med skickliga pedagoger. Varje elev ska mötas av höga förväntningar och utmanas att hela tiden utvecklas. Ska vi klara det måste målen från den lokala politiska ledningen vara tydliga och skolan prioriteras högre i den kommunala budgeten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar