måndag 13 oktober 2014

Ge Örebros skolor bättre förutsättningar att lyckas

Idag skriver jag på NA debatt att jag håller med Sture Barkin om att en skola där elever med olika bakgrund och förutsättningar möts är det bästa. Detta har även stöd i forskningen och självklart ska vi försöka åstadkomma det på skolorna i Örebro. Just därför anser jag att skolan måste ha förmåga att möta varje elev, oavsett bakgrund. Just därför måste varje skola vara bra och därmed relevant för elever att söka sig till.

För att komma dit måste fördelningen av resurser till skolorna i Örebro omvärderas. Vi Moderater har gång på gång sagt nej till Socialdemokraterna som under de senaste tre åren prioriterat bort skolan till förmån för andra satsningar i Örebro.

Ska vi ha en skola där alla elever kommer till sin rätt måste vi skapa förutsättningar för det. Då duger det inte att minska resurserna så att lärarna går på knäna eller skolledarna inte har tid för pedagogisk utveckling. Då duger det inte att som S-styret i Örebro ha som ambitionsnivå att endast 80% av våra elever ska klara skolans kunskapsmål.

Att ha höga förväntningar på alla elever och se till att varje elev får så mycket tid som möjligt med skickliga pedagoger är en av förutsättningarna för att få till en likvärdig skola. Resurser måste finnas för elever i behov av särskilt stöd och för att så tidigt som möjligt fånga upp elever som halkar efter. Detta samtidigt som varje skola måste ha förmåga att motivera de elever som enkelt klarar skolans kunskapsmål till ytterligare utmaningar.

Vidare måste skolans uppgift vara att få föräldrar, och elever, att se sitt ansvar i en lyckad skolgång. Föräldrar kan, oavsett vilken utbildningsbakgrund de har, stötta sina barn i skolarbetet. Jag kommer alltid att vidhålla att det är skolan, och ytterst vi politiker, som har ansvaret för att Örebros elever ska lyckas i skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar