fredag 24 oktober 2014

Tomma löften

Minoritetsstyret (S, KD, C) har idag kommit med sin plattform för mandatperioden och jag letar snabbt upp avsnittet om skolan. Först på sidan 12 kommer det. Mycket som står är helt OK. Man skriver om samsyn och en parlamentarisk grupp som ska ta sig an Örebros utmaningar inom skolan. Tidiga insatser, mindre grupper i förskolan och mindre klasser i lågstadiet, fler förskolor, rustning av skolor, flexibel barnomsorg och läxhjälp.

Det är, som vanligt, många fina ord men jag tvivlar på substansen. Erfarenheten från de senaste tre åren, med 40 miljoner i besparingar på skolans område, rimmar illa med vad denna trio anser sig kunna åstadkomma. Dessutom presenterade kommunens tjänstemän i veckan behov av besparingar på dryga 30 miljoner inom skolan för 2015. Men, så klar det kan ju hända att S tänker om och prioriterar barn före betong denna gång…

I grunden tror jag gott om folk men jag måste ju bemöta detta.

Parlamentarisk grupp – detta har jag förslagit men fått nej. Då handlade det om att tillsammans fastställa mål för Örebros skolor vilket är ungefär detsamma som ska göras nu.

Dessutom har S-majoriteten under denna period envisats med att målen för antalet elever som klarar minst godkända betyg ska vara 80% och andelen som elever som känner sig trygga ska vara 80%. För oss Moderater är detta obegripligt! Vilka elever ska inte klara skolans mål? Vilka 20% ska tillåtas vara otrygga?

För mig finns det endast ett rimligt mål och det är att varje elev ska uppnå minst godkända betyg och att varenda unge ska vara trygg i Örebros skolor! Om detta kommer vi aldrig att kompromissa!

Tidiga insatser – Ja, det behövs verkligen en roderändring här MEN var finns pengarna? Skolpengen är så låg i Örebro att skolorna många gånger tvingas prioritera bland barnen i behov av särskilt stöd.

Mindre grupper i förskolan – Jag är med. MEN dessvärre finns inga bevis på att dett är annat än tomma ord. När behovet av förskolelokaler tas fram så finns det ingen planering för mindre grupper (planerar man inte så går det inte!) eftersom politikerna inte har gett direktiv om det till tjänstemännen. Senast jag tog upp frågen, den 8/10, fick jag åter igen nej. Dessutom har S/KD/C sagt, och skrivit, samma sak de senaste tre åren utan att något har hänt!

Fler förskolor – Ja, som kommun är man, enligt lag, skyldig att ge alla förskoleplats inom fyra månader. Självklart ska förskolor byggas när Örebro växer!

Skolpolitiken som presenteras är luft!


Radio Örebro

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar