tisdag 4 november 2014

Prislapp på tidiga insatser

Att så tidigt som möjligt försöka lösa problem vet vi alla är smartare än att vänta. I skolans värld pratats det mycket om tidiga insatser och de allra flesta håller med om att det är viktigt. Men allt för många gånger väntar man och anledningen som oftast anges är brist på resurser.

Jag anser att vi måste se dessa kostnader som en investering. Det blir alltid dyrare och svårare att lösa en elevs skolgång i efterhand. Det är ett stort misslyckande för skolan och samhället när en elev tillåts halka efter i skolarbetet, när man inte gör något åt barns utåtriktade beteenden eller när vuxna i skolan väljer att inte se ett barn som far illa.

Vi vet att elever som, av olika anledningar, inte klarar skolan många gånger hamnar i utanförskap. Detta kostar alltid samhället mer än om man sätter in resurser tidigt. Vad en förlorad skolgång kostar individen är omöjligt att beräkna - det är ovärderligt.

Idag rapporterar Sveriges radio om Anna Sarkadis forskning om förebyggande insatser när det gäller utåtagerande barn och Inna Feldman berättar i P1 morgon om de beräkningar som forskarna har tagit fram. Beräkningen visar att samhället kan tjäna 7 till 8 kronor på varje satsad krona om hjälpen sätts in i rätt tid. Detta är intressant och något som varje klok kommunpolitiker bör ta till sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar