tisdag 25 november 2014

Låt lärare vara lärare!

Kommentaren ”Jag vill vara lärare och inte administratör” har jag hört många gånger i samtal med lärare i Örebro. Därför skrev jag den motion som Kommunfullmäktige behandlade igår.

Mitt förslag är att kommunen ska göra en översyn över lärarnas administrativa arbete och sedan föreslå förändringar i skolornas arbetssätt för att minska den tid som lärarna avsätter för detta arbete. Till detta säger Socialdemokraterna i Örebro nej vilket jag, och även ledaren i NA idag, ifrågasätter.

Deras nej motiveras med att kommunen inget kan göra utan det är staten som ska fixa detta. Jag håller inte med och jag tror inte att Örebros lärare håller med heller…

Jag är övertygad om att det finns massor med saker som lärare gör som någon annan kan eller bör göra. Det handlar om hur resurserna ser ut på skolan, lokala pålagor och organsation. Lärare berättar för mig att hela arbetslag sitter i möten som behandlar praktiska saker som någon, exempelvis rektorn, borde kunna ta beslut om. Tid som istället skulle kunna användas till pedagogiska diskussionen. Andra exempel är sammanställningar av enkäter eller inbjudningar till möten.

Faktum är också att skolorna i Örebro är så tyngda av besparingar att kringresurserna (som vaktmästare, skolhälsa, studie- och yrkesvägledare) dragits ner på vilket gör att lärarnas vardag blivit tyngre. Lärare får hantera viktiga frågor/problem som elever har då ingen annan finns som kan svara. Är detta rimligt? Är det inte bättre att kommunens personal år jobba med det de är utbildade och anställda för?

Allt detta sammantaget gör att lärare ägnar allt mindre tid till undervisning. De som får betala priset är eleverna.


Sydsvenskan om vad lärares fortbildningstid kan gå till

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar