lördag 8 november 2014

Nedskärningar får konsekvenser

Få skolor har så många utmaningar som Vivallaskolan i Örebro. Vivalla är en segregerad stadsdel med stort utanförskap och för många är det skolan som ska lösa alla problem. Och visst ska det vara så – skolan ska ge barnen möjliget att fullt ut komma in i det svenska samhället och bryta utanförskapet. För många är det just det som händer – Vivallaskolan har en bra verksamhet men brottas, som alla skolor i Örebro, med en låg skolpeng.

Nu har dessutom anlagda bränder på Vivallaskolan tvingat rektorn att stänga skolans högstadium under två dagar. En nödvändig åtgärd men som NA på ledarplats skriver så får vi inte låta de som anlägger bränder sätta bilden av skolan.

De som vill förstöra får aldrig vinna. Men utmaningen är stor. Om elever kan anlägga bränder inomhus utan att skolan vet vilka det är så brister skolan klart i sitt ansvar för att alla elever ska vara trygga.

Nya Moderaterna vill ha öka vuxennärvaron i alla Örebros skolor, men just nu måste vi lösa den akuta situationen på Vivallaskolan. Det är bra att föräldrar, genom föreningen Afrikas Horn, tar ansvar och är villiga att närvara på skolan. Kommunen behöver sätta in alla tillgängliga resurser på att öka vuxennärvaron på Vivallaskolan – skolan ska vara trygg när den öppnar på tisdag!

Självklart ser jag en koppling till den nedskärningspolitik som Socialdemokraterna för mot skolorna i Örebro. När det inte finns tillräckliga resurser drabbas de elever och de skolor som är mest utsatta hårdast. Nedskärningarna måste få ett slut - Örebro ligger på plats 274 i resurstilldelningen till skolorna enligt Lärarförbundet! Det är klart att en så snål resursfördelning får konsekvenser.

Alla Örebros skolor ska vara trygga. Vi i Nya Moderaterna har föreslagit mer resurser för ökad vuxennärvaro, ett bättre antimobbningsarbete och mindre klasser. Trygga barn lär sig mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar