måndag 8 september 2014

Lokal politik för fler Örebroare i arbete

Mer kan göras för att människor i Örebro ska komma i arbete. Det gäller att ge förutsättningar för företag att etablera sig, verka och utvecklas i vår stad. Det gäller också att skapa bättre förutsättningar för människor att komma i arbete.

Idag föreslår vi att de som söker försörjningsstöd inom 24 timmar ska garanteras ett möte med en handläggare och en arbetskonsulent. På mötet ska en noggrann kartläggning göras av personens kompetens, arbetslivserfarenheter och anställningsbarhet, samt vilka behov som finns för att dessa ska leda till egen försörjning.

I fredags la vi förslag om att alla arbetssökande ska ha rätt till förskola för sina barn. Detta för att människor inte ska behöva tacka nej till ett jobb eller en praktikplats för att man inte har en plats i förskolan.

Tidigare har vi sagt att människor som är arbetslösa och lever på försörjningsstöd på heltid ska vara i aktivitet. Då med att söka arbete, utbilda sig eller vara i praktik. För att detta ska varar möjligt är det viktigt att ha en struktur, vilket fås genom samtalet, samt en plats i förskolan om man har små barn.

Nya Moderaterna i Örebro vill skapa möjligheter för fler att ha ett jobb att gå till - Vi gör det genom praktisk politik, lokalt i Örebro.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar