måndag 1 september 2014

Förbättra lärares möjlighet att göra ett ännu bättre jobb

Jag håller med signaturen ”Lärare”, som skrev på insändarsidan i NA förra veckan, om att lärarna i svensk skola behöver arbetsro. Alliansens skolreformer har varit nödvändiga för att återupprätta kunskapsskolan och viktigt är att dessa sjösätts fullt ut i varje klassrum. Nu ska vi prioritera att varje pedagog ges tid till sitt huvuduppdrag – att förmedla kunskap.

Samtidigt menar jag att varje skola och lärare ständigt måste bejaka förändring. Samhället utvecklas, ny forskning kommer och skolan måste hänga med. Därför är kompetensutveckling och diskussioner mellan pedagoger på skolan viktigt. För detta måste avsättas tid.

När jag är ute och besöker skolor i Örebro möts jag av engagerade pedagoger som med all rätt är stolta över sitt yrke och det arbete de gör. I engagemanget står eleven i centrum och många är de lärare som är villiga att göra det lilla extra för att eleven ska lyckas. Men jag möts också av en frustration över stora klasser, otillräckliga resurser, en tung arbetsbörda och många arbetsuppgifter som man inte anser tillhör läraryrket.

Jag anser att vi kommunpolitiker på ett bättre sätt måste ta dessa signaler från skolans personal på allvar. Vi måste göra mer för att förbättra förutsättningarna för varje lärare att göra ett ännu bättre jobb.

Nya Moderaterna i Örebro har sedan omvalet sagt nej till Socialdemokraternas totalt 40 miljoner i nedskärning på skolan. Nya Moderaterna lovar mer resurser till Örebros skolor. Vårt tydliga mål är att alla elever ska klara minst godkända betyg i alla ämnen. Nya Moderaterna lovar att minska klassernas storlek, förbättra anti-mobbningsarbetet och ge varje elev mer tid tillsammans med skickliga pedagoger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar