onsdag 23 augusti 2017

Trygg skolstart

Nu har skolorna börjat för läsåret och min förhoppning är att alla elever är på plats och känner sig välkomna till ett nytt läsår.

Att eleven känner sig välkommen, trygg och hemma i skolans värld är ett ansvar som vi vuxna har. Det är rektor, lärare och övrig personal på skolan och självklart vi politiker men också föräldrar och vuxna som står eleven nära. 

Jag har mött en hel del elever denna vecka. Först på Stureskolans skolgård där det var full fart i måndags eftermiddag. Massor av vuxna på plats, eleverna var fulla av energi i sin lek och det syntes på dem att de trivdes. 
Idag tog jag emot en klass trevliga och vetgiriga åttondeklassare från Odenskolan på Rådhuset. Jag visade dem runt och försökte beskriva hur det går till när kommunfullmäktige sammanträder. Även dessa elever verkade vara fulla av energi och trygga i sin grupp.

Men en ögonblicksbild som den en utomstående får av en grupp elever säger inte så mycket. 

Det viktiga är att läraren har förutsättningar att se varje elev och de signaler som en otrygg elev sänder. Det krävs engagerade lärare och kloka vuxna på varje skola som kan fånga upp elever som inte får vara med i gruppen, som behandlas illa eller på andra sätt mår dåligt.
Hela tiden måste värdegrundsfrågor stå högt på skolans agenda och elever måste lära sig att ta hand om varandra.  

Trygga elever presterar bättre i skola – därför är det viktigt med nolltolerans mot kränkningar i Örebros skolor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar