tisdag 7 november 2017

Målet är att varje elev ska lyckas


Örebros skolor önskar lugn, stabilitet och tillräckligt med resurser för att klara sitt uppdrag - Att ge varje elev det hen behöver för att utvecklas så lågt det bara går. 
Med en så stor andel som 27% av eleverna som inte klarar godkända betyg i alla ämnen när de slutar nian har skolorna långt ifrån klarat detta uppdrag!

Att i det läget belägga skolorna med besparingskrav anser nog de flesta vara att gå i fel riktning. Men Örebros socialdemokrater anser sig vara på rätt väg. Om detta kan man läsa i Jessica Ekerbrings senaste blogginlägg.  

Skolorna får visserligen kompensation för volymökningar men det ökar ju inte skolpengen per elev. Att ha för lite resurser och dag efter dag se att man som skola inte klara av att göra det bästa för alla elever måste vara frustrerande och tära på arbetsglädjen. Speciellt om man vet att det finns så mycket som 56 miljoner (28 miljoner per år 2017 och 2018) på central nivå som den egna skolan inte får ta del av. 

Att dessa pengar inte kommer alla skolor till del är ett faktum. Ta exempelvis Mellringeskolan 7-9 som infört två-lärarmodell. Detta är utmärkt skolutveckling och något som de allra flesta tycker är bra. Men några pengar från den centrala potten på 56 miljoner får inte skolan. Istället prioriteras pengar till exempelvis forskning som Örebro universitet ska bedriva. (Visst har forskningen en koppling till Örebros skolor men många med mig anser att kommunala pengar ska gå till våra elever och inte till universitetets forskning.)

Socialdemokraterna kritiserar oss Moderater för att vi destinerar våra satsningar och därmed styr skolorna. Exempelvis vill vi ha fler studie- och yrkesvägledare, färre barn i förskolans grupper och mer fysisk aktivitet i skolan. Detta innebär dock att alla våra pengar går ut till skolorna och inte låses i centrala satsningar. Vi vill stärka resurserna ute på våra skolor så att förutsättningen att klara varje elev ökar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar