onsdag 17 augusti 2016

Skolstart

Den här veckan börjar ett nytt läsår och det är dags att åter fokusera på att varje barn, oavsett bakgrund, har rätt till en skola som ger dem förutsättning att nå sin fulla potential.

Skolorna i Örebro har sedan många år problem med måluppfyllelsen och misslyckas med att ge varje elev rätt förutsättningar att nå som lägst godkända betyg. När Örebro jämförs med övriga Sverige ligger vi risigt till i varje mätning. Anledningarna till det är många men enligt min mening är grundorsaken att skolan inte ansetts viktig. Politiker har inte satt skola och kunskap i första rummet vilket smittat av sig på föräldrar och elever. Med denna inställning kämpar skolan i motvind.

Det är allvarligt att de styrande partierna i Örebro anser det vara försvarbart att inte alla elever ska klara skolans kunskapsmål. I sitt målvärde för andelen elever som ska lämna grundskolan med som lägst godkända betyg i alla ämnen vill man ligga i nivå med större städer. Detta är, förutom otydligt, en målsättning som går tvärs emot skollagens skrivning om att skolan är skyldig att klara varje elev.

Vidare nöjer man sig men den långsiktiga målsättningen att år 2025 hamna på 25:e plats när Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska ranka kommunernas skolor. Varför då? Är Örebros elever inte värda mer än så?

Dessutom väljer S/KD/C-styret i Örebro att varje år prioritera mindre pengar till driften av skolan. Mindre pengar per elev innebär större klasser och en kamp för att få resurserna att räcka till elever i behov av särskilda insatser.

Detta är för oss moderater fel. Skolan måste prioriteras högre i den kommunala budgeten och målet ska vara att varje elev ska klara skolans kunskapsmål. Att ha en annan målsättning är förkastligt då vi vet att en ofullständig skolgång är en säker biljett rakt in i utanförskap.

Nya Moderaterna har höga ambitioner med skolan. För oss är det viktigt att ha höga förväntningar på varje skola, varje rektor och varje lärare. Varje elev ska varje dag mötas av höga förväntningar, lärare som tror på dem och som ger dem förutsättningar att växa till sin fulla potential. Och det är politikens ansvar att se till att varje skola får rätt resurser att klara detta uppdrag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar