tisdag 5 juli 2016

Örebroarna är värda en renhårig politisk debatt

Almedalsveckan har startat och de politiska rapporterna från Visby är många. På den nationella arenan är S och M de stora motståndarna, samma gäller i Örebro.
Jag gillar konfliktytor som gör skillnaden mellan partier tydliga för väljarna och jag anser att dessa konflikter ska grunda sig på sanning och raka puckar. Så är det inte just nu i Örebro.

Socialdemokraterna attackerar oss moderater för den besparing vi har lagt i vår budget. Detta är väntat och självklart att de gör. Dock far de med osanning när de påstår att vi vill spara 400 miljoner per år. (Vi har sagt 360 miljoner på tre år.) Detta är anmärkningsvärt och speciellt när Kommunstyrelsens ordförande leder detta angrepp. Det tyder på viss desperation som inte är värdigt en man med detta uppdrag.

Örebro är en stad i stark tillväxt. Bostadsbyggandet pågår i full fart, näringslivet mår bra och människor flyttar in. Men vi har våra utmaningar. Skolan och omsorgen klarar inte sitt uppdrag och som i så många andra städer matchas inte jobben som finns mot de människor som befinner sig i utanförskap. Örebros demografiska utmaning är stor - under kommande år ska allt färre försörja allt fler. Dessutom skenar kommunens kostnadsutveckling.

Det är just kommunens kostnadsutveckling som vi moderater ser allvarligt på. Här har Socialdemokraterna inga svar. I den budget som styr Örebro 2016 höjdes skatten samtidigt som skolan och omsorgen har fått mindre pengar att röra sig med. Och det finns inga förslag på hur kommunen ska få ordning på sin kostnadsutveckling.

Det finns mycket behjärtansvärt man kan göra för de skattepengar som örebroarna betalar in men jag är övertygad om att det förväntas av oss politiker att vi ska koncentrera resurserna på vård, skola och omsorg. Vi behöver i grunden reda i allt det som Örebro kommun gör. Titta på vilka verksamheter som andra kan sköta, hur effektiv den gigantiska kommunala organisationen är och vilka bolag som ska finnas.

Socialdemokraterna skriver i NA den 3/7 att de alltid kommer att prioritera välfärden före skattesänkningar. Problemet är att S väljer att låta örebroarna, genom skattehöjningar, betala för att de själva inte klarar av att hantera den kommunala ekonomins utmaningar. Jag befarar att den socialdemokratiska oviljan att hantera den skenande kostnadsutvecklingen kommer innebära ytterligare höjningar av kommunalskatten i Örebro.

S i NA den 15/6

M i NA den 18/6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar