tisdag 24 maj 2016

Hela Örebro ska vara tryggt

Den senaste tidens situation i Oxhagen oroar och det krävs att vi politiker ser till att kommunen agerar, tillsammans med polis och andra myndigheter, för att skapa lugn o trygghet i området.

Därför är det bra att S-styret nu satsar resurser på mer närvaro i Oxhagen – Detta har vi moderater länge ansett vara nödvändigt men tyvärr har Socialdemokraterna då inte lyssnat.

Under flera år har vi prioriterat resurser till att förstärka trygghetsarbetet. I vår senaste budget föreslog vi att kommunen ska anställa ytterligare fem fältassistenter och fem socialsekreterare med syfte att motarbeta utanförskap, kriminalitet och radikalisering i vissa av Örebros stadsdelar. Fältgruppen behövs för att fånga upp unga som är på väg in i kriminalitet och föra en dialog med ungdomar i ett tidigt skede.

Det som händer i Oxhagen, och andra områden i landet, handlar många gånger om angrepp på personal och utrustning som ska hjälpa till att hålla ordning samt hantera olyckor och bränder. Så kan vi inte ha det!

Viktigt är därför att det vi gör lokalt stöttas upp av klok politik från regeringen. Tyvärr ser vi inga förslag eller åtgärder från Löfven m.fl. utan förslag på skarpa åtgärder kommer från C och M.
Exempelvis har Nya Moderaterna föreslagit skärpta straff för våld mot tjänstemän och skärpta straff för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner. Det är skarpa förslag med direkt påverkan på blåljuspersonalens arbetssituation i Örebros utsatta områden.

För att stötta Örebros trygghetsarbete behövs fler poliser och en handlingskraftig regering!

NA, Radio Örebro, Örebrokuriren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar