torsdag 21 april 2016

Inför ett aktivt skolval i Örebro

I Örebro diskuterar vi skolpolitiker just nu om hur vi ska hänvisa eleverna i Vivalla-Lundby när högstadiet flyttar från Vivallaskolan. Det troliga är att de två bostadsområdena (Vivalla och Lundby) delas upp i fyra delar och sedan hänvisas eleverna till de fyra skolorna, Gumaelius, Nikolai, Engelbrekt och Lillån. Jag tycker detta är bra och nödvändigt för att höja kunskapsresultaten i Örebro.

För även om massor av bra saker händer i Vivallaskolan så räcker det inte. Skolan misslyckas med alldeles för många elever (förra våren klarade endast 32,1% av niorna godkänt i alla ämnen mot snittet 75,6% för alla skolor i Örebro) och eleverna i Vivallaskolan möter för få skolkamrater med en ”hel-svensk” bakgrund. Barnen i Vivalla-Lundby är värda mer.

För mig är det viktigt att varje elev, oavsett bakgrund, möts av höga förväntningar och en tro om att just hen ska lyckas att nå skolans kunskapsmål. Jag tror att den inställningen hos skolan, rektor och läraren är en av förutsättningarna för att lyckas. En annan viktig förutsättning är att barn under sin skolgång möter alla typer av barn/människor som finns i Sverige. Att gå i en segregerad skola, oavsett om det är i Adolfsberg eller Vivalla är olyckligt och något vi måste försöka jobba bort.

Ett annat steg för att möjliggöra blandade klasser är att i Örebro införa att elever måste välja vilken skola de ska gå på. Vi ser idag att elever som gör aktiva val är mycket mer positiva till sin skola. Och, jag är övertygad om att ett obligatoriskt skolval skulle ge Örebros skolor en extra sporre att bli ännu bättre.

Jag gillar också Nya Moderaternas förslag om att införa ett enhetligt kösystem för varje kommun där alla skolor, både kommunala och friskolor, ingår. Samt att möjligheten att ställa sig i kö ska begränsas till det år som barnet ska börja skolan. Skulle detta bli verklighet skulle vi verkligen ruska om till det bättre i Örebros skolor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar