tisdag 6 december 2016

Pisa 2015

Så kom då rapporten som alla vi som lever o tänker svensk skola har väntat på - Pisa 2015. Resultatet är bra och är definitivt ett trendbrott även om beskedet huruvida resultatet är en uppåtgående trend får vänta tills nästa rapport kommer. Det känns dock tryggt när Skolverket konstaterar att svenska elever har mer kunskaper idag än tidigare.

Vi ska glädjas åt att resultaten i läsförståelse, matematik och naturvetenskap ökar. Vi ligger på nivå med andra OECD-länder i matte och NO och över i läsförståelse. Just förbättringen i läsförståelse bland lågpresterande elever tycker jag är extra positiv och viktigt.  


Det är riktigt bra att vi nu fått två positiva besked, Timms och Pisa, så att svensk skola vet att de är på rätt väg och med råg i ryggen kan jobba vidare.

Analyserna av varför resultatet ser ut som det gör ska nu komma igång. Men vi kan ju konstatera att tre av fyra mattelärare har gått matte-lyftet, att de som gått är nöjda med satsningen och säger att de har ändrat sitt undervisningssätt. Detta borde ha betydelse och ge effekt.

Även i Örebro ska vi glädjas åt de nationella resultaten men vi har vår resa att göra då våra skolresultat snarare sjunker. För mig är det särskilt viktigt att vi satsar på elever med svenska som andraspråk. Vi behöver också skapa bättre förutsättningar för lärare att tidigt se varje elevs behov och bygga undervisningen på elevers individuella förutsättningar.

Pisa säger inte allt men det är ett viktigt instrument för att mäta hur svensk skola mår.


 Aftonbladet

Pressmeddelande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar