onsdag 30 november 2016

Goda nyheter om svensk skola

Skolresultaten i de viktiga ämnena matte och NO vänder rapporterades i alla medier igår efter att Timss 2015 presenterats. Detta är så bra och ett erkännande av Alliansens politik under åtta år. Men som många påpekade är det lärare och elever som gjort jobbet – inte politiker!

Det vi politiker ska göra är att skapa förutsättningar. Det gäller allt från jobb, bostäder till en bra skola. När det gäller just skola ska vi se till att rätt resurser finns, att professionen får verka och att politiken sätter kloka mål som nogsamt följs upp.

Resultatet i Timss 2015 visar att elevers förutsättningar hemifrån påverkar resultatet. Detta är inget nytt men ett beklagligt bevis på att skolan inte klarar sitt kompensatoriska uppdrag.

Jag har i tidigare blogginlägg påpekat vikten av att föräldrar förstår vilken stor betydelse de har för sina barns skolgång. Och jag är övertygad om att föräldrar, oavsett utbildning, kan stötta sina barn till bra skolresultat. Här måste dock skolan samverka med föräldrar och vid behov förklara hur detta kan gå till.

Skolan är viktig - Klara vi inte skolan så klarar vi inte jobben.

Därför måste vi prata väl om skolan och vikten av kunskap, lyfta goda exempel och se till att rätt förutsättningar finns i varje klassrum.NA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar