onsdag 9 november 2016

Max 15 barn i förskolans grupper

Örebro växer och vi som politiskt jobbar med skolfrågor tar i stort sett varje månad beslut om bygge av nya förskolor. Det är positiva beslut att ta men det gäller också att det i de förskolor vi bygger ges förutsättningar för en trygg och bra verksamhet för våra barn.
Tryggheten ligger mycket i att personalen ges rätt förutsättningar att klara sitt pedagogiska uppdrag. För mig är därför antalet barn per förskolegrupp central. 
Jag anser att Örebro bör ha max 15 barn per grupp i förskolan. Det är det riktmärket som Skolverket  tagit fram. Skolverket säger max 15 barn per grupp i åldrarna 4 till 5 år och max 12 barn för åldrarna 1 till 3 år.
I Örebro är grupperna i snitt 16-17 barn. Men vi bygger idag för 18 barn per avdelning och jag vet att det på befintliga förskolor många gånger är långt över 17 barn per grupp.
Alla partier säger sig vilja minska barngrupperna i Örebro men det är endast vi moderater som agerar i frågan. Det är endast vi moderater som anser att vi måste börja någon stans och att det är lämpligt att nya förskolor anpassas efter max 15 barn per avdelning.
När jag besöker förskolor så är det just detta som varje förskollärare säger. De vill ha färre barn i grupperna för att kunna ge mer tid till varje barn och därmed klara sitt pedagogiska arbete på ett bättre sätt. Mer tid till varje barn innebär att pedagogen på ett bättre ser varje barns behov, stöd kan då sättas in tidigt och förutsättningar för barn att sedermera klara skolan ökar.
Därför är vi Moderater envisa och yrkar i varje bygge av förskolor i Örebro att lokalerna ska anpassas till max 15 barn per avdelning. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar