onsdag 26 oktober 2016

Budgetfullmäktige

Idag diskuterar Örebros kommunpolitiker vilken budget som kommunen ska styras med under nästa år. Område för område gås igenom, förslag ställs emot varandra och stundtals är debatten riktigt bra. Det är viktigt att påvisa skillnader och alternativ även om utfallet i omröstningen är relativt förutsägbar.

Nya Moderaterna har en budget med fokus på hur vi ska klara integrationen då vi anser att det är Örebros stora utmaning. Vår budget tar ansvar för Örebros ekonomi och att komma i fas med den stora kostnadsutvecklingen som kommunen har och står inför.

När det gäller skolans område har diskussionen bl.a. handlat om vilket målvärde som bör stå i budgeten. Jag anser att det är fel att ha ett annat mål för skolans verksamhet än att varje elev ska klara som lägst godkända betyg och att varje elev ska vara trygg i skolan. Socialdemokraterna håller inte med.

Jag anser att inställningen ska vara att skolan ska ge varje elev, oavsett varifrån eleven kommer, vilka föräldrar eller svårigheter eleven har, förutsättningar att nå sin fulla potential. Skolorna i Örebro ska ges förutsättningar att klara det uppdraget.

För att klara det måste lärare ges mer tid och förutsättningar att vara lärare. Administrativa uppgifter som andra kan sköta ska lärarna slippa och eleverna som lärare möter i klassrummet ska bi färre. Dessutom vill vi avlasta lärarna genom att studie- och yrkesvägledare frekvent ska samtala med elever om deras skol- och yrkesval.

Vi vill också ge lärare vidareutbildning i att undervis elever som har ett annat modersmål än svenska.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar