fredag 14 oktober 2016

Mer pengar till skolan

I början av veckan presenterade jag tillsammans med min kollega Anders Åhrlin Nya Moderaternas budgetförslag för Örebro kommun 2017. Det är en budget som fokuserar på att ta ekonomiskt ansvar för Örebro och att lösa den fråga som idag engagerar flest väljare – integrationen.

Fler människor i arbete och egen försörjning är bra för individen och för Örebro. Därför måste vi göra mer för att integrera alla de örebroare som har ett annat ursprung än det genuint svenska.

Integration handlar också om att vi måste klara skolan. Med bättre förutsättningar för varje skola att klara sitt uppdrag kommer fler unga gå ur skolan med fullgoda kunskaper. Det gäller för alla barn och unga oavsett ursprung.

Vi behöver ge varje lärare förutsättningar att se varje elev och kunna tillgodose varje elevs behov av stöd. För detta krävs en satsning på färre barn per grupp och klass och på kompetensutveckling för lärare i att undervisa elever som har ett annat modersmål än svenska. På detta satsar vi totalt 14 miljoner under nästa år.

Vi tror också på att fler lärare behövs i skolan och att annan personal behövs för att stötta upp så att lärare får vara lärare. Vi vill lyfta bort administrativa uppgifter från lärarna, utöka antalet studie- och yrkesvägledare och satsa på elevhälsan. Om lärare får koncentrera sig på att möta eleverna i undervisningssituationen så kommer kunskapsresultaten.

För skolan gäller det att ha rätt resurser för att ge elever förutsättningar att klara skolan. Det handlar om att ha möjlighet anpassa elevgrupperna efter det behov som finns, ha rätt sorts personal och pengar till att utveckla kompetensen på skolan.

Detta ser vi Moderater. Vi vill ge varje skola ett tydligt kunskapsuppdrag och förutsättningar för att klara det uppdraget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar