måndag 17 oktober 2016

Tillväxt i hela Sverige

Det känns bra att vara med i ett parti som ständigt utvecklar och omprövar sin politik. Att lyssna på väljarna och ta till sig av människors drömmar, oro och frågor med syfte att formulera svar är, enligt min mening, grunden i det politikiska hantverket.

I Moderaternas plan för ett starkare Sverige ska vi bl.a. beskriva hur fler nya jobb kan skapas. Vi vill ha tillväxt i hela Sverige och då krävs det fler företag och bättre förutsättningar för företagande och entreprenörskap, runt om i hela vårt land.

Kring detta har vi insett att vi saknar fullständiga svar så nu kavlar vi upp ärmarna för att förnya och stärka vår politik!

Jag är en av de drygt 20 moderater från hela landet som ska ingå i den arbetsgrupp som tar tag i uppgiften. Det känns hedrande, utmanande och intressant att få vara med. Jag ser kopplingen till skolan då entreprenörskap och företagande är ingredienser för att skapa framtidstro. Men jag ser framför allt kopplingen till Örebro och Örebro län där vi vet att tillväxt, även utanför storstadsområdena, är viktigt.

Frågorna att hantera är många då det för att skapa jobb och tillväxt krävs att man kan bygga, bo, driva företag, resa, transportera och lita på energiförsörjningen, i hela landet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar