söndag 2 oktober 2016

Trygg skola

Barn måste vara trygga för att ta till sig den kunskap som skolan förmedlar. Därför är det viktigt att vi politiker har höga förväntningar på tryggheten i våra skolor.

När jag läser vad som skrivs om skolan i S/KD/C-budgeten för Örebro 2017 ägnas ett stycke och någon punkt åt trygghet i skolan. Det är bra men jag anser att man åter igen saknar tydlighet i sitt budskap och de fallerar helt när målet för andelen elever som ska vara trygga inte har en siffra.

För mig finns endast ett målvärde att ha. Varje elev, 100%, ska vara trygga i Örebros skolor!

Grunden till trygghet på våra skolor är att skolan har en genomarbetad värdegrund som är förankrad bland personal och elever. Varje skola ska ha ordningsregler för hur alla på skolan ska bete sig mot varandra och hur man tillsammans tar ansvar för varandra och de lokaler man är i.

Med detta i ryggen är det sedan viktigt att varje lärare, varje dag följer upp och jobbar med värdegrundsfrågorna. Problem som uppstår ska tas tag i direkt och det ska finnas ett engagemang från vara varje vuxen på skolan.

Trygga elever har lättare att i lugn och ro ta tag i skolarbetet och lära sig saker. För om man inte behöver oroa sig över vad som ska hända på nästa rast fastnar glosorna bättre och mattetalen är lättare att förstå.

Allt detta är rektors ansvar och det är vi politiker som ska ha en tydlig målsättning och tillsätta rätt resurser för att varje skola ska vara en trygg plats för varje elev.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar