torsdag 20 oktober 2016

Trygg skola

I dagarna diskuteras tryggheten från hot, våld och angrepp i och kring våra skolor. Jag anser att vi ska vara realistiska men inte naiva i hur vi hanterar frågan.
Skolan måste garanterat vara säker för elever, lärare och annan personal som jobbar där – Allt annat är oacceptabelt.

I Örebro låser nu gymnasieskolorna sina lokaler för att obehöriga i största möjliga mån ska stängas ute. Jag tycker det är bra.

Om vi nu anser att risken finns på gymnasiet – varför ser vi då inte risken i våra grundskolor?

Jag tycker att frågan måste upp på bordet och ses över. Att låsa dörrarna, åtminstone vissa dörrar och under vissa tider, är för mig en bra åtgärd. Jag är övertygad om att detta går att förklara för elever och föräldrar på ett klokt sätt.

På dagens möte med Grundskolenämnden föreslog vi Moderater att förvaltningen ska ta fram gemensamma regler för hur våra grundskolor ska hantera hot och våld samt vad som ska polisanmälas. Dessutom att förslag på rutiner ska tas fram för hur våra grundskolor ska vara öppna. Ärendet kommer tas upp för beslut i november.

NA Ledare 17/10
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar