måndag 3 oktober 2016

Katastrofbetyg från Lärarförbundet

Idag kom Lärarförbundets rankning av landets skolor och Örebro hamnar på en föga imponerande 160:onde plats. Det är ett tapp på 62 placeringar jämfört med förra året och ett katastof-betyg för de styrande partierna.

För en kommun i framkant är det ett misslyckande att skolresultaten och en rankning av denna kaliber visar så dålig nivå.

Men, det allvarligaste är att bakom statistiken står en mängd barn och ungdomar som inte får den skola de har rätt till. För socialdemokraterna är det en debatt att ta mot mig och mina kollegor i oppositionen men för eleverna är det verklighet och en framtid som för allt för många inte blir vad den borde.

Det som resultatet i rankningen visar är snart två mandatperioder med socialdemokratiskt styre i Örebro. Vi Moderater har länge påpekat de fallande skolresultaten och föreslagit tydliga satsningar på skolan för att garantera alla barn en likvärdig och högkvalitativ skolgång.

Vi vill bland annat öka antalet lärare och minska storleken på klasser och barngrupper.


Bästa skolkommun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar