onsdag 5 oktober 2016

Nolltolerans mot dåliga skolor

Idag presenterar Nya Moderaterna sin budget för Sverige. Den, liksom den budget vi Örebromoderater kommer presentera i nästa vecka, har fokus på att bryta utanförskap och bättre integrera de flyktingar som kommit till vårt land.

I den Moderata budgetmotionen för 2017 föreslås reformer på fem områden:
- Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader
- Nolltolerans mot dåliga skolor
- Arbete och ansträngning måste alltid löna sig
- Tillväxt i hela landet
- Trygghet att lita på

I Örebro vet vi så väl de utmaningar som möter skolor i våra utanförskapsområden. På exempelvis Vivallaskolan sliter rektorer, lärare och övrig personal varje dag för att elever med annat modersmål än svenska ska klara kunskapsmålen.

Alla skolor ska vara bra men det är särskilt viktigt att skolan klarar sitt uppdrag för dem som växer upp i utanförskap. För barnen i våra utanförskapsområden är skolan vägen in i det svenska samhället.

I dag finns skolor där inte ens hälften av eleverna klarar kunskapskraven. Det är oacceptabelt. Därför välkomnar jag förslaget att elever ska gå en timme längre i skolan per dag med start i lågstadiet och att det även föreslås mer matematikundervisning, högre lärarlöner samt obligatorisk lovskola och läxhjälp för dem som riskerar att halka efter. Sammantaget handlar det i budgeten som presenteras idag om satsningar som på 12 miljarder kronor per år.

Vi måste höja ambitionsnivån för skolorna i Örebro – Varje elev ska klara skolans kunskapskrav. Därför är det så bra att Moderaterna centralt är tydliga med att vi måste klara skolan för att klara integrationen och jobben.


DN debatt

NA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar