söndag 13 november 2016

Trygga omklädningsrum

Skolan måste varje dag jobba med värdegrundsfrågor. Hela tiden ska lärare, rektorer och övrig personal prata med eleverna om hur vi ska vara mot varandra, vad som är OK och vilka beteenden som inte accepteras i samhället eller i skolan.

Att ständigt jobba med trygghet i skolan kräver tid, rätt inställning och förståelse för hur viktigt tryggheten är för att elever ska lyckas i skolan.

Så fort något händer måste läraren, rastvakten, städerskan eller personalen som serverar mat ingripa om en elev blir kränkt. För det värsta som kan hända är att en elev upplever att vuxna på skolan väljer att inte se vad som pågår.

Idag tar NA:s Evelyn Schreiber, på ledarplats, upp situationen i skolans omklädningsrum. Det är bra att hon lyfter denna viktiga fråga. Omklädningsrummen är en plats ”som gjord” för kränkningar om vuxna inte är närvarande. Likaså är just ämnet Idrott och hälsa ett ämne som många elever har tveksamheter kring just beroende på hur utsatta de känner sig.

Men det stämmer inte att politiken inte bryr sig om frågan - Jag har själv initierat att grundskolorna i Örebro tittar just på detta. Hur garanteras tryggheten i våra omklädningsrum?

Jag anser att det ska finnas vuxna i omklädningsrummen och att mobiltelefoner med inspelningsfunktion är olämpliga att ha där.

På torsdag står frågan på dagordningen när Grundskolenämnden sammanträder - Då ska verksamheten presentera hur de garanterar att Örebroeleverna är trygga i skolans omklädningsrum.


Är svaren otillräckliga kommer jag och Moderaterna fortsätta att driva frågan. Varje elev är värd att vara trygg i skolan och det gäller även i omklädningsrummen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar