onsdag 18 april 2018

Vårkampanj

Våren är här och som vanligt har vi moderater vårkampanj i hela Sverige. I år testar vi också organisationen inför valet så det är extra tryck på oss alla att vara ute och möta väljarna.

För egen del tycker jag att kampanj är det roligaste i mitt politiska engagemang. Jag älskar att möta örebroarna och då speciellt när vi knackar dörr! Det är något visst med att höra vad människor anser att vi ska fokusera på och vad de tycker om de förslag vi presenterar. Argumenten vässas och vi får med oss en hel del goda förslag.

I vårens kampanj är vårt fokus på en hoppfull framtid för Sverige. Vi har stora problem och dessa ska vi presentera lösningar på men Sverige är ett fantastiskt land och det finns hopp.

När det gäller skolan pågår det en massa bra saker ute i våra skolor och klassrum. Problemet i Örebro är att så många som 25% av eleverna inte klarar godkända betyg i alla ämnen när de slutar grundskolan. Detta är en reell framtidsfråga som vi måste lösa!

Hoppet i detta är att det finns massor av forskning och beprövad erfarenhet att nyttja för att skolorna ska klara kunskapsuppdraget. Vi måste helt enkelt göra mer av det vi vet fungerar!

I Örebro lyfter vi fram följande punkter för skolan under vårkampanjen:

·         Undervisningen ska fokusera på kunskap, inte flum. Eleverna ska lära sig att ta in, värdera och bearbeta information, att arbeta strukturerat och att prestera självständigt.

·         Alla människor är olika. Undervisningen ska individanpassas och elever som behöver särskilt stöd ska få det tidigt.

·         Alla grundskole- och gymnasieelever ska få kvalificerad studie- och yrkesvägledning.

·         Sverige behöver fler företagare. Skolan ska lära ut entreprenörskap, skatteregler och grundläggande företagsekonomi.

·         Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och vara anpassade efter arbetsmarknadens behov. Det ska finnas en tvåårig yrkesskola som ett alternativ till det treåriga gymnasiet.   
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar