torsdag 12 april 2018

Välkommet besked om 2-årig yrkesskola

Äntligen kom i veckan ett gemensamt besked från Alliansen om förslag på en två-årig yrkesskola på gymnasiet!
 

Jag har sedan förändringen från två till tre års studier för yrkesprogrammen i gymnasiet varit kritisk. Jag tror att tvånget till studier, som det upplevs av många, slår ut och skrämmer bort elever. Jag är övertygad om att många elever som är praktiskt lagda med detta förslag kommer få så mycket bättre förutsättningar att klara en gymnasieutbildning.

Nu är dock denna tvååriga yrkesutbildning främst menad för de som är 16 till 21 år och som inte har behörighet till nationellt gymnasieprogram samt till nyanlända. Men det är ett steg i rätt riktning. Dessa elever får en reell chans till att få en utbildning som leder till jobb.

Förslaget som presenteras innehåller mer än detta. Exempelvis så handlar det om att alla gymnasieprogram ska kunna erbjuda högskolebehörighet men att det inte ska vara obligatoriskt på yrkesprogram. Vidare att stärka gymnasiet introduktionsprogram så att varje elev får individuella mål och ett tydligt avslut på programmet.

Ytterligare ett välkommet besked är att lyfta studie- och yrkesvägledningen. Om det har vi Örebromoderater pratat länge - Vi vill garantera elever samtal med en studie- och yrkesvägledare varje år. I Alliansens förslag ska studievägledningen öka under högstadiet och vägledarna ska få vidareutbildning och bättre verktyg för att stötta eleverna i deras val av gymnasieprogram.

Att ha en gymnasieutbildning är idag nästan en förutsättning för att komma i arbete. Därför känns det extra bra att Alliansen nu har en gemensam politik som ger fler unga förutsättningar att klara gymnasiet. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar