tisdag 27 mars 2018

Mobiltelefoner i skolan

Tänk om socialdemokraterna ägnade sig åt beslut som skulle göra verklig skillnad i skolan istället för den populism som präglar förslaget om förbud mot mobiltelefoner. Detta är enligt min mening ett tråkigt slag i luften. 

Huruvida elever ska ha sina mobiler på lektionerna är en ordningsfråga som varje lärare, rektor, skola själv kan och bör ta beslut om. Dessutom kan ju en mobiltelefon vara ett riktigt bra hjälpmedel på lektionen.

Men, säkert finns det väljare som går på enkla lösningar och tror att detta kommer lösa skolans utmaningar…

Jag önskar att vår S-regering istället kunde föreslå mer tid i skolan, eller kanske förbud mot annat fokus i skolan än på att varje elev ska utvecklas till sin fulla potential? Det skulle göra skillnad!

Nej då ger jag mer på Ulf Kristersson som idag slog ett slag för att mer måste göras för att barn och unga som har fått en tuff start i livet ska lyckas. Det handlar exempelvis om att ge barn vars föräldrar får försörjningsstöd eller som är arbetslös mer tid i förskolan. Och om att korta väntetiderna i vården för barn och unga med psykisk ohälsa. Läs mer om förslagen här

Det ska vara ordning och studiero i skolan. Med detta ska vi från politikens sida vara tydliga. Vilka regler som ska gälla, beträffande mobiltelefoner och annat, är dock upp till varje skola att bestämma! Inga kommentarer:

Skicka en kommentar