onsdag 21 mars 2018

Bra med mer tid i skolan

Idag ger vi Moderater tre tydliga besked till väljarna vad gäller skolan. Vi lovar ökad undervisningstid, mer matte o svenska på lågstadiet och garanterad lovskola för elever som halkar efter.  

Det är viktigt att vi är tydliga med att svensk skola måste bli bättre på att ge varje elev förutsättningar att utvecklas så långt det bara går. 

Just mer tid i skolan och att fokusera mer på matte och svenska på lågstadiet anser jag är rätt väg att gå. Att skolor ska ha läxhjälp och dessutom ska garantera lovskola till elever som riskerar att inte klara kunskapsmålen är klokt.
Det är inte så konstigt att svenska elever inte klarar kunskapskraven lika bra som elever från andra länder när de har mindre undervisningstid. Detta är det hög tid att vi ändrar på! 

Att öka undervisningstiden med en timma om dagen är en välkommen förändring. 

Svenska elever har rätt till en skola där de tidigt får tillräckligt med tid i viktiga ämnen som lägger grunden till fortsatt inlärning. Att bygga med mer svenska och matte i lågstadiet är en bra förutsättning för det.

Detta ska vi ute i kommunerna sedan stötta genom att vara kloka i vår resursfördelning till skolan. Vi ska erbjuda en bra arbetsmiljö för lärare och tillräckligt med resurser för varje skola att klara sitt uppdrag. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar