fredag 11 maj 2018

Lika för alla

I dagarna två samlas 2400 moderater i Göteborg för vårt Sverigemöte som i år, med fyra månader kvar till valet, också är valkonvent. 

Det är så kul och energigivande att samlas, peppas av tal från våra främsta företrädare, sätta budskapen inför valet, lyssna på intressanta seminarier och fram för allt att träffa moderater från hela landet. 

Det viktigaste för dagen var budskapet som vi går till val på - Lika för alla - Vi vill ha ett Sverige som är en öppen men inte kravlös gemenskap där rättigheter, skyldigheter och möjligheter gäller lika för alla. 

Arbetslinjen ska gälla lika för alla. Lagen och rättstryggheten ska gälla lika för alla. Alla barn ska få en bra start i livet. Varje barn ska få hjälp att lyckas i skolan där vi vill ge lika möjligheter för alla.

Elisabeth Svantesson pratade idag om att alla barn ska få förutsättningar att göra sin livsresa. Det börjar i skolan med skickliga lärare som ställer krav och har förväntningar på varje elev. Det handlar om en skola som fokuserar på kunskap och i samband med det föreslår vi att eleverna får en timmes mer matte i skolan.

Vidare ska vi prata om problem när det är problem och inte säga att det är utmaningar. I dagens skola måste vi ta tag i problemet med att allt för många elever inte når kunskapsmålen, att elever känner otrygghet och att allt för många flickor hålls tillbaka i sin kunskapsresa medan pojkarna tillåts halka efter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar