söndag 27 maj 2018

Nya regler för förskola landar fel

I veckan som kommer ska vi ta beslut om nya regler för förskolorna i Örebro. Det är bra att vi politiker funderar kring öppettider, säkerhet och hur många förskollärare det ska finnas per avdelning. Det är också bra om vi är överens om denna typen av dokument så att reglerna håller över tid.

Antalet förskollärare har vi varit oense om men efter att bl.a. vi moderater reagerade starkt på förslaget att det dög med en förskollärare per två avdelningar har socialdemokraterna ändrat sig. Nu står det att det ska finnas minst en förskollärare per avdelning. Det är bra!

Jag anser att ambitionen ska vara att det jobbar två förskollärare på varje avdelning men med dagens brist på förskollärare så är skrivningen minst en per avdelning helt OK. Det viktiga är dock att den förskollärare som jobbar ensam på en avdelning får tid till samverkan med andra förskollärare på förskolan. Det är förskollärarna som har ansvar för det pedagogiska innehållet och att de får diskutera det uppdraget och de utmaningar som finns är en förutsättning för en verksamhet med bra kvalité.

Det vi moderater vänder oss emot är att förskolechefen, och inte föräldrarna, ska bestämma när de så kallade 15-timmars-barnen ska vara på förskolan. (Är man barnledig eller arbetslös så får barnen ändå vara 15 timmar per vecka i förskolan.) För oss moderater är det självklart att det finns en diskussion mellan förskola och föräldrarna om när det är bäst för barnen att vara i förskolan. Men att förskolechefen ska få sista ordet i detta är för oss oacceptabelt.

Jag är övertygad om att föräldrar vill sina barn väl. Jag tror också att de flesta, efter resonemang om när på dagen verksamheten är bäst för barnen, kommer fram till tider som passar för alla. Men, är det så att det förskolan anser inte passar den enskilda familjen så måste föräldrarna få bestämma. Annars riskerar vi att familjer väljer bort förskolan och det förlorar barnen i Örebro på!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar