måndag 4 juni 2018

Vinster och det fria skolvalet

Riksdagen ska i veckan rösta om regeringens förslag att begränsa vinsterna i välfärden och i lördagens SvD skrev Anna Ekström bl.a. om detta i en artikel. Det lyser igenom att gymnasieministern är starkt kritisk till alternativ och menar att dessa endast ska få finnas om de kompletterar de kommunala skolorna.

Ja, den svenska skolans förfall skylls ofta på friskolornas framfart. Att de snor åt sig de duktiga eleverna, spär på segregationen och sätter glädjebetyg för att locka till sig elever. Resten skylls på det fria skolvalet. Att elever får välja anses inte heller vara bra för då dräneras vissa skolor från duktiga elever…

Anna Ekström skriver i sin artikel att alla skolor ska vara bra. Där har hon rätt och jag tänker att mer energi borde läggas på att göra alla skolor bra istället för att lägga energi på att jaga friskolor!


Visst är det bra med en mix av elever i varje skola men lösningen är inte att hindra elever att välja en annan skola än den politiker tycker att de ska gå på eller att hindra klokt skolfolk att starta och driva en skola. Nej, på kommunal nivå måste vi se till att varje skola fokusera på kunskapsuppdraget. Vi måste prioritera skolan i den kommunala budgeten och se till att rektorer och lärare har förutsättningar att klara sitt uppdrag.

I dagen NA finns det en artikel om att skolor i utsatta områden inte klara sitt uppdrag. Det är förskräckligt då det spär på segregationen och försätter generationer av svenskar i utanförskap. Så kan vi inte ha det!


Jag skulle vilja att skolor i utsatta områden blev en fristad för eleverna. Ett ställe där lugn och ro råder, där kunskapen sätts i främsta rummet, där eleverna slipper tänka på annat än att de är i skolan. För att detta ska gå krävs ledarskap. Det krävs tydlighet om att i skolan gäller skolans regler och att varken gängen, klanen eller familjen bestämmer där!


DI - 340000 friskoleelevers tillvaro står på spel 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar