onsdag 13 juni 2018

Skolavslutning

Idag och imorgon är det skolavslutning i Örebros grundskolor. En speciell dag som för många är fylld av glädje och förväntan om ett långt bekymmerslöst sommarlov.

För vissa kan det vara en lättnad att äntligen slippa traggla med skolarbetet, slippa läxor, press och krav. För andra beror lättnaden på att slippa elaka ”kamrater” på skolan som gör deras skol-vardag till ett elände.

Det finns också elever som lämnar skolan med tungt sinne för att de känner sig misslyckade och inte har klarat det de vet krävs för att komma vidare. Andra känner missmod då de inte har några planer för den långa sommaren, ingen semester eller roliga saker att se fram emot.

Ja, det är många känslor under dessa skolavslutnings-dagar och jag önskar att alla elever skulle kunna känna att de är nöjda. Att de kan summera ett lyckat skolår med bra lärare som hjälpt dem att komma så långt det bara går. Att de har trivts i skolan, haft roligt och att det ibland har varit jobbigt eftersom de vet att det tar på krafterna att lära sig saker. Jag önskar också att varje elev skulle kunna känna att de har behandlats med respekt från sin rektor, sina lärare, övrig personal och de andra eleverna på skolan.

När vi har frågat elever i Örebro om de är nöjda med sin skola så säger 81% att de är det vilket kan tyckas som ett mycket bra resultat. Men att hela 17% inte är nöjda med skolan är väldigt många elever. (2360 elever om man slår ut det på alla våra 13878 elever i grundskolan.) Det är också så många som 39% av eleverna som inte känner lugn och ro på lektionerna när de behöver det.

Dessa siffror oroar och måste tas på allvar om vi vill att skolan ska lycks med varje elev. På allvar måste skolorna i Örebro få förutsättningar att göra ett ännu bättre jobb och därför jobbar jag stenhårt varje dag för att få till ett maktskifte i Sverige och i Örebro kommun.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar