söndag 17 juni 2018

Förskoleupproret

Idag uppmärksammar NA ännu en gång förskoleupproret. Det är riktigt bra! Jag håller med Anki Jansson, en av grundarna, när hon konstaterar att mycket lite har hänt under de fem år som gått sedan hon och Malin Hörlin ställde sig upp på Conventums scen och inledde upproret.
Socialdemokraterna i Örebro påstår fortfarande att de satsar på välfärden men alla som nyttjar den eller som jobbar i den märker ingen skillnad...
Fortsatt är antalet barn i förskolas grupper för många och jag efterfrågar, i en interpellation nu på onsdag i Kommunfullmäktige, just det som Anki efterfrågar - rätt statistik på hur stora barngrupperna är. Jag anser att detta tydligt ska redovisas per förskola och inte bara presenteras i ett snitt för hela kommunen.
Moderaterna har under flera år, i vår budget, prioriterat färre barn i förskolans grupper. Vi säger att det inte ska vara fler än 15 barn i någon grupp och i de yngre åldrarna ska antalet barn vara betydligt färre. Jag tror att vi skulle lösa en hel del av förskolans, och skolans, problem om vi fick till detta.
Jag har nyligen besökt en av Örebros nybyggda förskolor där det är många som 15 ettåringar på samma avdelning. För mig är det oacceptabelt!
Jag håller också med om att mer måste göras för att förbättra arbetsmiljön. Jag tror att färre barn i grupperna skulle bidra till att personalen på ett betydligt bättre sätt känner att hinner med det pedagogiska uppdraget. Detta tillsammans med kompetensutveckling, möjlighet till karriärtjänster och hälsofrämjande insatser på arbetstid skulle göra att arbetsmiljön förbättrades och fler lockas till yrket. Sedan ska tid för planering finnas och lokalerna ska vara bra överallt.
Lokalfrågan är vi politiskt relativt eniga om i Örebro. Lokaler ska renoveras och nya byggas efter behovet som vi ser. Dock vill vi moderater att de nya förskolorna ska anpassas till max 15 barn per avdelning. (Idag planerar Örebro för 18 barn/avdelning, vi bygger för 20 barn och sätter sedan in fler barn än så per avdelning.)
Förskolans viktiga arbete förtjänar all uppmärksamhet. Vi måste se till att varje barn möts av skickliga pedagoger som känner att de hinner med sina arbetsuppgifter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar